เมืองไซเบอร์จายากำลังมุ่งสู่การเป็นแหล่งลงทุนด้านเทคโนโลยี

ที่มา : สำนักข่าว BERNAMA

นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะเสรี อันวาร์ อิบราฮิม กล่าวว่า เมืองไซเบอร์จายากำลังจะกลายเป็นแหล่งลงทุนด้านเทคโนโลยีผ่านการมีส่วนร่วมของบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินตามแผนแม่บทไซเบอร์จายาเปิดตัวในปี 2562 เพื่อเป็นกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาไซเบอร์จายาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ การคมนาคมอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และความคิดสร้างสรรค์ดิจิทัล

เมืองไซเบอร์จายาเป็นที่ตั้งของ บริษัท Aerodyne Technologies ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันโดรนอันดับหนึ่งของโลกที่จัดการระบบอัตโนมัติด้านการเกษตรแบบครบวงจร อีกทั้งบริษัท Hematogenix บริษัทชีววิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งซึ่งให้บริการแก่อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพจากสหรัฐฯ ได้เลือกไซเบอร์จายาให้จัดตั้งศูนย์ห้องปฏิบัติการเนื้องอกวิทยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

อีกทั้ง บริษัท Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เลือกเมืองไซเบอร์จายาในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค รวมไปถึง บริษัท Knight Frank ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกได้ระบุว่าเมืองไซเบอร์จายาเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการลงทุนศูนย์ข้อมูลทั่วโลก

 

 

 

ปัจจุบันเมืองไซเบอร์จายามีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 146,000 คน โดยประมาณ 40,000 คนทำงานในบริษัทด้านดิจิทัลของมาเลเซียมากกว่า 400 แห่ง และเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่า 400 ราย เช่น บริษัท Campfyre, Laundrydone, Beebotic, ERTH และ Kumpool

นายอันวา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ผมภูมิใจมากกับความสำเร็จของชาวมาเลเซียซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัล โซลูชั่นเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นนวัตกรรมต่างๆ ในเมืองแห่งนี้”

รัฐบาลมาเลเซียพร้อมผลักดันเมือง Cyberview ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี และสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศภายใต้โครงการ Cyberview Living Lab Accelerator Program (CLLA) ซึ่งได้อัดฉีดเงินมากกว่า 6 ล้านริงกิตเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพมากกว่า 90 แห่ง ซึ่งโครงการ CLLA สามารถดึงดูดมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศได้มากกว่า 256 ล้านริงกิต ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการสร้างงานมากกว่า 1,400 ตำแหน่ง

 

ความคิดเห็น สคต.

เมืองไซเบอร์จายาถูกก่อตั้งในปี 1997 ตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียในขณะนั้นที่ต้องการปั้นให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเมืองดังกล่าวสามารถดึกเงินลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและยังเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

การที่มีบริษัทข้ามชาติมากมายในเมืองไซเบอร์จายาซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ทำให้เมืองกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริโภคมากขึ้นตามไปด้วย เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าเข้ามาทำตลาดในเมืองไซเบอร์จายาได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai