งานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจปี 2024 ที่อยู่ในอาณาเขตของ สคต. เบอร์ลิน

ดือน
วันที่
งาน
สินค้า
เมือง
มกราคม
11-14
Domotex 2024
พรม
Hannover
13-15
Nordstil
สินค้าอุปโภค บริโภค
Hamburg
17-18
All About Automation
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม
Hamburg
19-28
Grüne Woche
อุตสาหกรรมอาหาร และ อาหารทางเลือก
Berlin
23-26
NORTEC 2024
อุตสาหกรรมเหล็กและพลาสติกนวัตกรรม
Hamburg
กุมภาพันธ์
4-7
Berlin Fashion Week
Fashion
Berlin
7-9
Fruit Logistica
ผัก และ ผลไม้
Berlin
7-11
OOHH! REISEN HAMBURG
ท่องเที่ยว
Hamburg
19-20
H2 Forum 2024
พลังงาน Hydrogen
Berlin
19-21
Asia Apparel
ผ้า และ เสื้อผ้า
Berlin
มีนาคม
5-6
Automotive Masterminds
อุตสาหกรรมยานยนต์
Berlin
5-7
ITB Berlin 2024
Tourism
Berlin
8-12
Internorga 2024
Catering & Hospitality
Hamburg
19-21
Tire Technology
ยางรถยนต์
Hannover
เมษายน
22-26
CeMAT 2024
Logistics
Hannover
22-26
Hannover Messe- Industrial Automation
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Hannover
พฤษภาคม
12-16
ISC-High Performance
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Hamburg
14-16
CWIEME Berlin 2024
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Berlin
14-17
OTWORLD 2024
การแพทย์ เทคโนโลยีการแพทย์
Leipzig
24-26
Thailand Festival Leipzig
อาหาร และ กิจกรรมไทย
Leipzig
28-30
Aircraft Interiors Expo
เครื่องบิน
Hamburg
มิถุนายน
5-9
ILA
การบิน
Berlin
กันยายน
5-7
MIDORA
นาฬิกาและเครื่องประดับ
Leipzig
6-10
IFA
เทคโนโลยี
Berlin
17-22
IAA-Transportation
เครื่องยนต์
Hannover
24-27
InnoTrans
เทคโนโลยีขนส่ง
Berlin
24-27
WindEnergy 2024
พลังงาน ลม
Hamburg
ตุลาคม
22-25
EuroBLECH
นวัตกรรมงานโลหะ
Hannover
พฤศจิกายน
 6-10
Bazaar
ดีไซน์ ศิลปะ สินค้าอุปโภค
Berlin
 12-15
EuroTier
ปศุสัตว์
Hannover
thThai