เปิดกว้างช่องทางทางการค้าและการลงทุน ในงาน CIFIT 2023

งานแสดงนิทรรศการ CIFIT (China International Fair for Investment and Trade) ครั้งที่ 23 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 11 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ เมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำของเมืองเซี่ยเหมิน มุ่นเน้นการสร้างกลยุทธ์ระดับชาติ สร้างเวทีด้านการลงทุนระหว่างประเทศขยายและเปิดกว้างทางการค้าและการร่วมลงทุน ร่างวิสัยทัศน์ที่สดใสสำหรับธุรกิจและเศรษฐกิจ สีเขียวในอนาคต โดยมีกลุ่มลูกค้าธุรกิจกว่า 1,000 คณะและผู้เข้าร่วมงาน จาก 102 ประเทศ ภายในงานมีพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ โซนส่งเสริมการลงทุน โซนนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม และโซน Business Matching ที่รวมถึง นิทรรศการการผลิตอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล นิทรรศการพลังงานใหม่และนวัตกรรมสีเขียว และนิทรรศการอุตสาหกรรมการฟื้นฟูชนบท จากสถิติเบื้องต้น มี 638 โครงการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีแผนลงทุนร่วมรวม 484,570 ล้านหยวน

 

ในปีนี้ ประเทศเซอร์เบีย บราซิล กาตาร์ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีคูหาของประเทศเซอร์เบียเป็นประเทศเกียรติยศ (Serbia pavilion) นอกจากนี้ ยังมีคูหาจัดแสดงจากภูมิภาคในประเทศจีน และต่างประเทศ อาทิ คูหาจัดแสดงจากมณฑลต่างๆ ในประเทศจีน ร่วมถึงคูหาต่างประเทศอย่าง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งโซนบูทประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมีการจัดงานในทีม “Unlocking Thailand’s Potential : Promoting a Sustainable and Greener Local Economy” โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเซี่ยเหมิน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ จากแบรนด์ BALC ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม จากแบรนด์ Khunmeaju และแบรนด์ Pornthip เป็นต้น รวมไปถึงผู้ประกอบการไทยและผู้แทนจำหน่ายสินค้าไทย อาทิ CP ข้าวไทยตรารามากง และร้านนวดแผนไทย เข้าร่วมออกบูทประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

 

เปิดกว้างช่องทางทางการค้าและการลงทุน ในงาน CIFIT 2023

 

ภายในงานยังมีการจัดงานการประชุมในหัวข้อ 2023 Silk Road E-Commerce Public & Private Dialogue ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์มณฑลฝูเจี้ยน ร่วมกับศูนย์อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศของจีน มีตัวแทนจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 200 คน อาทิ รองผู้ว่าราชการมณฑล รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศเซอร์เบีย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น โดยการประชุมมุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ และการเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมดิจิทัลที่เสริมพลังความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ที่สอดคล้องกับมาตรการสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอีคอมเมิร์ซ “Silk Road E-commerce” เพื่อส่งเสริมผลักดันโครงการริเริ่ม One Belt One Road ให้ลึกซึ้งและเป็นรูปธรรม สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ

 

ข้อมูลตามสถิติของศุลกากรจีน ในปี 2565 มูลค่าการนำเข้าส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนอยู่ที่ 2.1ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 YoY คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของทั่งโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกที่ 1.53 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 YoY และมูลค่าการนำเข้าที่ 527,800 ล้านหยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลลค่าการนำเข้าส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 YoY แบ่งเป็นการส่งออก 821,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 YoY และการนำเข้า 276,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 YoY

 

โดยประเทศส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (คิดเป็นสัดส่วน 34.3%) สหราชอาณาจักร (6.5%) เยอรมนี (4.6%) มาเลเซีย (3.9%) และ รัสเซีย (2.9%) ตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น (คิดเป็นสัดส่วน 21.7%) สหรัฐอเมริกา (17.9%)  ออสเตรเลีย (10.5%)  ฝรั่งเศส (7.5%) นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจาก เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา อังกฤษ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เป็นต้น เข้าสู่ตลาดจีนเช่นกัน

 

มณฑลฝูเจี้ยนให้ความสําคัญกับการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นอย่างมาก และยังให้ความสําคัญในการกระชับความร่วมมือกับประเทศและภูมิภาคตามแนว ” One Belt One Road ” โดยมณฑลฝูเจี้ยน 8 เมือง  ใน 9 เมือง ได้แก่ ฝูโจว เซี่ยเหมิน เฉวียนโจว จางโจว ผู่เถียน หลงเหยียน หนิงเต๋อ และหนานผิง ซึ่งแต่ละเมืองได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเขตนำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ดังนี้

 

เมืองฝูโจว ถือเป็นศูนย์กลางของมณฑลฝูเจี้ยน การพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจึงมีข้อได้เปรียบหลายด้าน อาทิ ฝูโจวมีรากฐานอุตสหากรรม เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และนาฬิกาที่แข็งแรง ซึ่งเหมาะเป็นสายพานห่วงโซอุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ และเมืองฝูโจวยังมีรูปแบบธุรกิจจอีคอมเมิร์ซที่คลอบคลุม ที่มีการรวมตัวของอุตสาหกรรมชั้นนำทางด้านการค้า ดิจิทัล และผู้ส่งออกไว้ในเมืองเดียว

 

เมืองเซี่ยเหมิน เป็น 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก มีที่เปิดด้านการค้าสู่ทั่วโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เมืองเซี่ยเหมินได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นเขตนำร่องอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบบรูณาการ ที่มีช่องทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ครอบคลุม ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรืออยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก ในปี 2565 บริษัทอีคอมเมิร์ซ อย่าง Amazon, Alibaba, JD.com และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้เข้ามาตั้งรากฐาน ทำให้เมืองเซี่ยเหมินสามารถให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซได้อย่างสมบูรณ์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

 

เมืองจางโจว ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นเขตนำร่องอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบบรูณาการเมื่อเดือน เมษายน 2563 โดยเมืองมีการทดลองและผลักดันเขตนำร่องอีคอมเมิร์ซพรมแดนอย่างเต็มกำลัง มีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซของเมืองจางโจว ซึ่งได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อเมษายน 2564 จากสถิติตั้งแต่เปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 มีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มรวม 131 ราย ที่สามารถสร้างมูลค่าผ่านด้านศุลกากรรวม 3,400 ล้านหยวน

 

เมืองหนานผิง ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นเขตนำร่องอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบบรูณาการเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 มีการมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงการผลิต การค้า การชำระเงิน โลจิสติกส์ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

 

เมืองหลงเหยียน มีฉายานามว่า “เมืองแห่งฝูเจี้ยนตะวันตก” ที่ตั้งอยู่ในเขตสามแดนของมณฑลฝูเจี้ยน เจียงซี และกว่างตง เมืองมีการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก อย่าง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

เมืองเฉวียนโจว เป็นหนึ่งในแหล่งรวมผู้ค้าออนไลน์และจัดหาสินค้าทั่วประเทศ ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยน เมืองมีการปรับปรุงการทำงานของท่าเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และกลยุทธ์อื่น ๆ  โดยในปี 2565 มูลค่าการส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของเมืองเกิน 15,000 ล้านหยวน

 

เมืองผู่เถียน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นไปที่การดําเนินเป้าหมายของแผนการสํารวจระบบกลไกและนวัตกรรม ผลักดันนโยบายการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และสร้างระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมดั่งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมรองเท้าและเสื้อผ้า ที่มีมูลค่าทางการตลาดถึง 100,000 ล้านหยวน เป็นฐานการผลิตรองเท้ากีฬาแบรนด์ดังระดับโลก และยังปรับปรุงพัฒนาสร้างความร่วมมือกับการดูแลสินค้าข้ามเขตศุลกากร ที่จะช่วยสร้างความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 

เมืองหนิงเต๋อ มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีขึ้นสูง ที่มีบทบาทช่วยในการเติบโตของการค้าต่างประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 อุตสาหกรรมหลักของเมือง ได้แก่ อุตสาหกรรมลิเธียมไฟฟ้าพลังงานใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ชนิดสแตนเลส และวัสดุทองแดง มีมูลค่าทางการผลิตรวม 281,586 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 YoY

 

ด้วยการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในมณฑลฝูเจี้ยน ปัจจุบัน บริษัท จากมณฑลฝูเจี้ยนกำลังสร้างคลังสินค้าในต่างประเทศมากกว่า 30 แห่งที่ลงนามใน “Silk Road E-commerce” ในปี 2565 มูลค่าการนําเข้าและส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยน และประเทศที่ลงนามกับ “Silk Road E-commerce” สูงถึง 4,990 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : งานประชุมและงานแสดงนิทรรศการ CIFIT (China International Fair for Investment and Trade) ในครั้งนี้ เป็นเวทีสะท้อนนโยบายการเปิดกว้างทางด้านการค้าและการลงทุนของภาครัฐของจีน ส่งเสริมและเปิดโอกาสในการเจรจาการค้า การร่วมลงทุนของหน่วยงานและองค์กรธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ หน่ายงานรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนยังผลักดัน ให้เมืองต่างๆ เป็นเขตนำร่องของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมดิจิทัล และเสริมพลังความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในกาพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑล ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีหน่วยงานและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผลักดันขยายตลาดสินค้าไทย และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำในอนาคต

                       ที่มา:

https://news.gmw.cn/2023-09/09/content_36820497.htm

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776716130476738970&wfr=spider&for=pc

https://mp.weixin.qq.com/s/RBOf3ksuW19LGr1AVtXAkg

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 15 กันยายน 2566

thThai