รายงานตลาดเชิงลึกผลิตภัณฑ์ CBD ตลาดเดนมาร์ก

1) เดนมาร์กมีประชากรรวม 5.95 ล้านคน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 45,481 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 79,086.16 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือประมาณ 2.78 ล้านบาท/ปี) นับเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งของโลก

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD (Cannabidiol) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (1) สินค้าที่สามารถซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด ทั้งร้านค้าปลีกออนไลน์ และร้านค้าปลีกตามท้องตลาดทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งสินค้า CBD ที่สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาดทั่วไปจะต้องมีปริมาณ THC น้อยกว่า 0.2% และ (2) สินค้า/ยาที่สั่งโดยแพทย์ (Prescription) เช่น Sativex (ยาพ่น ทางปากที่มีส่วนผสมของทั้งสาร THC และสาร CBD ที่ใช้ในการรักษาอาการอ่อนล้าและการชักกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่า ภาวะหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อม หรือ multiple sclerosis) และ Epidyolex (ยาที่แพทย์จ่ายยาให้เด็กที่มีอาการลมชักรุนแรง 2 ชนิดคือ กลุ่มอาการเลนน็อกซ์กาสเตาต์ (Lennox Gastaut syndrome) และกลุ่มอาการดราเว็ต (Dravet syndrome) ซึ่งทำให้เกิดอาการชักหลายครั้งต่อวัน) โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแล และควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ CBD คือ Danish Medicines Agency

2) ผลิตภัณฑ์ CBD ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในเดนมาร์กได้จะต้องมีปริมาณ THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 โดยผลิตภัณฑ์บางประเภทสามารถวางจำหน่ายได้ทั่วไปในร้านค้าปลีก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ CBD บางประเภทอาจถูกจำกัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ยา ต้องรับคำสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น

3) โอกาสของผลิตภัณฑ์ CBD ไทย ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนจาก Hemp ผลิตภัณฑ์ (Shelled) hemp seeds น้ำมันสำหรับรับประทาน (เช่น hemp seed oil/ Omega-rich hemp seed oil) และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนนม Hemp drink เป็นต้น และ (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์น้ำมัน CBD oil สิ่งทอ เสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นจากกัญชง ผลิตภัณฑ์ใยกัญชงขัดตัว/สายใยกัญชงสำหรับนวด สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง/สุนัข เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงขนสัตว์เลี้ยง

4) จากการสังเกตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม CBD ที่พบในตลาดเดนมาร์ก ผลิตภัณฑ์ CBD มักชูจดเด่นด้านการเป็นสินค้ากลุ่ม Vegan และออร์แกนิก การยื่นขอรับตรารับรองวีแกน (The Vegan Trademark) และ ออร์แกนิก (EU Organic logo และ Danish Organic logo) สามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้ และควรตรวจสอบกับ Danish Medicines Agency เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นถูกกฎหมาย สามารถวางจำหน่ายได้ในตลาด

thThai