ฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้าลดลง จากการนำเข้าหดตัวลงขณะที่การส่งออกทรงตัว

thThai