ราคาหนังสือและเครื่องเขียน และค่าบริการการศีกษาเพิ่มสูงขึ้นในคาซัคสถาน

ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมราคาหนังสือและเครื่องเขียนในคาซัคสถาน (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566) เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 44.7% โดยหากพิจารณาแยกย่อยออกไป จะพบว่า หนังสือมีราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15%  เช่น พจนานุกรมภาษาต่างประเทศ ราคาสูงขึ้น 15%  เป็นต้น และในส่วนเครื่องเขียนมีราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 64.4%  เช่น กระดาษ A4 ราคาสูงขึ้น 99.6% สมุดบันทึกสำหรับโรงเรียน ราคาสูงขึ้น 77.2% สมุดสเก็ตช์ ราคาสูงขึ้น 44.1% ชุดดินสอสี ราคาสูงขึ้น 41.9%  และปากกาลูกลื่น ราคาสูงขึ้น 38.6%  เป็นต้น

 

หากพิจารณาในบริบทของภูมิภาคต่างๆ ในคาซัคสถาน จะพบว่า ราคาหนังสือและเครื่องเขียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกรุงอัสตานา (เมืองหลวงของคาซัคสถาน) 76.2% ต่อปี และราคาฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นยังปรากฏในภูมิภาคอื่นๆ เช่น Aktobe สูงขึ้น 68.5%  West Kazakhstan สูงขึ้น 60.1%  Akmola สูงขึ้น 59.1% และ East Kazakhstan สูงขึ้น 58.3% เป็นต้น

 

ในส่วนของค่าบริการการศึกษา (ณ เดือนกรกฎาคม 2566) มีราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 13% ต่อปี เช่น ค่าบริการการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ราคาสูงขึ้น 10.4%  มัธยมศึกษา ราคาสูงขึ้น 8.3% มัธยมศึกษาตอนปลาย ราคาสูงขึ้น 18.7% อุดมศึกษา ราคาสูงขึ้น  14.4% และ การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ราคาสูงขึ้น 16%

 

หากพิจารณาในบริบทของภูมิภาคต่างๆ ในคาซัคสถาน จะพบว่า ค่าบริการการศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน Turkestan โดยมีราคาสูงขึ้น 26.3% ตามมาด้วย Kostanay ราคาสูงขึ้น   26.2% และ Ulytau ราคาสูงขึ้น 25.9%  ส่วนภูมิภาคที่ราคาขึ้น น้อยที่สุด คือ  Zhetysu ราคาสูงขึ้น เพียง 1.5%

 

ในปี 2565 ครัวเรือนในคาซัคสถานมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยเฉลี่ย 60,900 เท้งกี้ (tenge) ซึ่งเพิ่มขึ้น 50.5% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาก่อนวัยเรียน เฉลี่ย 19,700 เทงกี้ ต่อครัวเรือน (เพิ่มขึ้น 25%) ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา เฉลี่ย 1,400 เทงกี้ สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เฉลี่ย 4,200 เทงกี้  สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉลี่ย 10,700 เทงกี้ และสำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ เฉลี่ย 1,200 เทงกี้ นอกจากนี้ ยังมี ค่าอาหารประมาณ 6,700 เทงกี้ และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและอื่นๆ ประมาณ 3,000 เทงกี้

 

นอกจากนี้ ตามสถิติยังพบว่า ในปี 2565 ครัวเรือนในคาซัคสถานแต่ละครัวเรือนมีการใช้จ่ายสำหรับค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือ และเครื่องเขียน ประมาณ 8,000 เทงกี้ ซึ่งมากกว่าปี 2564 ถึง 45.6%  โดยระดับสูงสุดของค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือ และเครื่องเขียน อยู่ในภูมิภาค Kyzylorda 11,300 เทงกี้ ถัดมาเป็น Almaty 11,100 เทงกี้ และ Karaganda 10,000 เทงกี้ และระดับต่ำสุดอยู่ใน Abay เพียง 4,100 เทงกี้ ต่อครัวเรือนต่อปี

 

หากพิจารณาราคาหนังสือและเครื่องเขียน และค่าบริการการศีกษาที่เพิ่มสูงขึ้นในคาซัคสถาน ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของชาวคาซัคสถานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าชาวคาซัคสถานให้ความสำคัญกับการศึกษา รวมถึงการจัดให้มีเครื่องเขียนต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาอย่างเหมาะสม ดังนั้น ในชั้นนี้ สินค้าเครื่องเขียนของไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ น่าจะยังสามารถเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแข่งขันในตลาดคาซัคสถานได้

 

ที่มา

– Books and stationery prices up 44.7% year-on-year in Kazakhstan (https://inbusiness.kz/ru/news/knigi-i-kanctovary-podorozhali-na-44-7-za-god-v-kazahstane)

 

thThai