ตลาดอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯมีลู่ทางเติบโตอย่างมาก สืบเนื่องมาจากการเติบโตของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและพฤติกรรมของคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์และเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ให้ความสนใจเอาใจใส่สูงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ส่งผลเป็นการเติบโตของความต้องการอาหารคุณภาพสูง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เกิดการค้นคิดนวัตกรรมและการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงแบบใหม่ๆที่ผลิตจากส่วนผสมที่เป็นทางเลือกอื่นของโปรตีน (เช่น ปลา ถั่วเหลือง) ไวตามิน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และสารอาหารอื่นๆที่จะเสริมสร้างสุขภาพสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการแพ้อาหารในสัตว์เลี้ยงส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงทางเลือกอื่นที่เป็นพิเศษออกไป เช่น grain-free และ plant-based

อาหารคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง (premium pet foods) เป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐฯ

ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯระหว่างปี 2018 – 2022 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3ต่ อปี คาดการณ์ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงในระหว่างปี 2023 – 2033 ว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.0 ต่อปี ยอดขายในปี 2023 คาดว่าจะมีมูลค่า 40,861 ล้านเหรียญฯ และจะเติบโตเป็น 60,234 ล้านเหรียญฯในปี 2033

 

ที่มา: Future Market Insights Global and Consulting Pvt. Ltd.: “United States Pet Food Market to Surge past US$60,234 million by 2033 as Consumer Demand for Premium Pet Food Rises”, August 22, 2023

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น สคต ลอสแอนเจลิส
ตลาดอาหารและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับทุกระดับขนาดเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ เพราะเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่มีความต้องการสินค้าหลากหลายประเภทและหลายระดับราคาสินค้า

 

ในปี 2023 ร้อยละ 66 ของครัวเรือนสหรัฐฯเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนหรือเป็นเครื่องลดความเครียด สัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงในสหรัฐฯเรียงตามลำดับ ประมาณการณ์จำนวนสัตว์เลี้ยงและครัวเรือนที่เลี้ยง ได้ดังนี้คือ

 

1.   69 ล้านครัวเรือนสหรัฐฯเลี้ยงสุนัข รวมกันมากกว่า 76 ล้านตัว
2.  45.3 ล้านครัวเรือนสหรัฐฯเลี้ยงแมว รวมกันมากกว่า 31 ล้านตัว
3.  11.8 ล้านครัวเรือนเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจืด เกือบทั้งสิ้นเป็นปลาน้ำจืดที่พบในเมืองร้อน (tropical freshwater fish)
4.  9.9 ล้านครัวเรือนเลี้ยงนก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Cockatiels และ Parrots
5.  6.2 ล้านครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ เช่น หนูสายพันธุ์ต่างๆ

6.  5.7 ล้านครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน รวมกันมากกว่า 9.4 ล้านตัว
7.  3.5 ล้านครัวเรือนเลี้ยงม้า
8.  2.9 ล้านครัวเรือนเลี้ยงปลาน้ำเค็มสวยงาม

 

ประมาณการว่าในปี 2023 ยอดขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 143.6 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 4.97 เป็นยอดขายอาหาร (food และ treats) 62.7 พันล้านเหรียญฯ ยอดขายเครื่องใช้ของตกแต่งสำหรับสัตว์เลี้ยงและยารักษาโรค 32.1 พันล้านเหรียญฯ ยอดขายบริการและสินค้าเพื่อการรักษาพยาบาล 37 พันล้านเหรียญฯ และบริการอื่นๆสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น การทำความสะอาดและการให้ที่พักอาศัยชั่วคราว 11.8 พันล้านเหรียญฯ

 

ตลาดสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯที่มีศักยภาพสูงเช่น
ตลาดอาหาร โดยเฉพาะอาหารสุนัขและแมวซึ่งมีเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีการแข่งขันในตลาดสูงมากเช่นกัน สหรัฐฯมีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มากกว่า 899 ราย รวมถึงรายใหญ่ 20 รายที่ครองตลาดสหรัฐฯปัจจุบัน เช่น Mars Petcare Inc., Nestle Purina PetCare, Hill’s Pet Nutrition, J.M. Smucker และ General Mills เป็นต้น อย่างที่กล่าวไว้ในข่าวว่า แนวโน้มอาหารสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯในปัจจุบันจะเน้นไปที่แหล่งโปรตีนทางเลือกอื่นที่มาจากการผลิตที่เป็น sustainable และที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น plant-based, insect-based และ lab-grown meat และอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสดและที่เป็น homemade

 

สินค้าเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง ของเล่น และเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีแนวโน้มความนิยมเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์มูลค่าตลาดในปี 2023 ว่าจะสูงถึง 3.24 พันล้านเหรียญฯ แม้ว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้าเครื่องประดับจะเป็นสำหรับสุนัขใส่ในทุกฤดูกาลและเทศกาล ตลาดสินค้าเครื่องตกแต่งและเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

อาหารคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง (premium pet foods) เป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐฯ

อาหารคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง (premium pet foods) เป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

หมายเหตุ: ข่าวข้างบนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่จัดทำและนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป และบางส่วนเป็นความเห็นส่วนบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นำมารวบรวมเผยแพร่เพื่อแก่ผู้สนใจ เนื่องจากเป็นข้อมูลและความเห็นจากบุคคลที่สาม การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเฉพาะบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้

thThai