เมื่อไม่นานมานี้ ข่าวลือได้มีการแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตว่า รัสเซียคาดว่าจะขาดแคลนโดชิรัก (Doshirak) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดนิยมในตำนาน สาเหตุหลักประการหนึ่งคือการอพยพออกของแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ทำงานในสถานประกอบการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าว

 

แหล่งข่าวในรัสเซีย ได้มีการเปิดเผยว่า โรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดชิรักของบริษัท Doshirak Koya LLC ในเขต Ramensky ภูมิภาคมอสโก ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ไม่สังเกตเห็นการลดลงของผลผลิต โดยบริษัทฯ ยังทำงานตามปกติ และไม่เคยได้ยินเรื่องขาดแคลนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดชิรักแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่น่ามีการหยุดชะงักในการจัดหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดชิรักในประเทศ ทุกอย่างยังคงเป็นปกติ และยังมีแรงงานข้ามชาติทำงานเช่นเดิม โดยผู้อพยพจากเอเชียกลางทำงานให้บริษัทฯ ประมาณ 25% ซึ่งไม่มีการเลิกจ้าง ตรงกันข้ามผู้อพยพจากเอเชียกลางยังชวนและพาเพื่อนและญาติมาทำงานด้วย

 

นอกจากนี้ องค์กรการค้าต่างๆ ในรัสเซียยังยืนยันว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดชิรักยังมีการจัดส่งมาถึงตรงเวลาและในปริมาณที่ตกลงกัน ทุกอย่างยังเป็นไปตามลำดับ โดยไม่มีการหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้นำตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกรายหนึ่ง คือ บริษัท Rollton ซึ่งพนักงานเกือบ 100% เป็นชาวรัสเซีย ดังนั้น ข่าวลือผ่าน telegram เกี่ยวกับการขาดแคลนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าวจึงน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือ ซึ่งคงต้องฟังด้วยความระมัดระวัง

 

นอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดชิรักที่จำหน่ายในรัสเซียอย่างแพร่หลายแล้ว ปัจจุบัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลี และไทย ก็เป็นที่นิยมในตลาดรัสเซีย ทั้งนี้ โดยที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าบริโภคที่ราคาไม่แพง ประกอบกับผู้บริโภครัสเซียนิยมรับประทาน จึงยังมีโอกาสสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยที่จะเข้ามาแข่งขันและขยายตลาดในรัสเซียได้

 

ที่มา

– Noodles on the ears: “Doshirak” denied rumors about the threat of a shortage of products (https://www.kp.ru/daily/27549/4816351/)

thThai