ไนจีเรียรวมอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อบริษัทกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

รัฐบาลกลางไนจีเรียตัดสินใจล่าสุดในการรวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินท้องถิ่นไนร่าไว้ในช่องทางเดียวได้นำมาซึ่งข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเล็กน้อยในการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยบริษัทกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ หรือ FMCGs โดยได้รายงานผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวนมากซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สะท้อนให้เห็นนโยบายเศรษฐกิจแต่ละนโยบายมีทั้งผลบวกและผลลบและก่อให้เกิดผลขาดทุนก่อนหักภาษีที่บันทึกโดยบริษัทรายใหญ่เหล่านี้

ทั้งนี้ การรวมอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงกระบวนการของการรวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แตกต่างกันสำหรับสกุลเงินไนร่าไนจีเรียเข้าเป็นอัตราเดียวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่โปร่งใส ขับเคลื่อนโดยตลาด และยั่งยืนมากขึ้น โดยก่อนที่จะมีการรวมอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไนจีเรียมีหลายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งรวมถึงอัตราอย่างเป็นทางการ อัตราระหว่างธนาคาร และอัตราตลาดคู่ขนาน จึงนำไปสู่ความท้าทายต่างๆ และความไร้ประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ทำให้ประธานาธิบดีคนใหม่นายทินูบุฯ ได้ออกคำสั่งให้ธนาคารกลางไนจีเรียยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราดังกล่าวและสั่งให้ธนาคารไนจีเรียซื้อขายเงินดอลลาร์ในอัตรานักลงทุนและผู้ส่งออก (I&E) โดยให้เหตุผลว่า การรวมอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาอัตราอย่างเป็นทางการมักจะต่ำกว่าอัตราอื่นๆ และใช้สำหรับธุรกรรมของรัฐบาลและภาคส่วนธุรกิจเฉพาะเป็นหลักโดยธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่อัตราตลาดคู่ขนานหรือที่เรียกว่าอัตราตลาดมืดถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดสกุลเงินที่ไม่เป็นทางการ

ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมีส่วนผลักดันเบื้องหลังการขาดทุนก่อนหักภาษีจำนวนมากของบริษัทกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ 10 แห่งที่จดทะเบียนใน Nigerian Exchange Limited (NGX) บ่งชี้ว่าการขาดทุนรวมสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยแตะที่ประมาณ 400 พันล้านไนร่าซึ่งบริษัทชั้นนำ 10 แห่ง ได้แก่ BUA Foods, Dangote Sugar Refinery Plc, NASCON Allied Industries Plc, Unilever Nigeria Plc, Nestle Nigeria Plc, Cadbury Nigeria Plc และ PZ Cussons Nigeria Plc รวมทั้งบริษัทอื่นๆ เช่น Guinness Nigeria Plc, Nigerian Breweries Plc และ International Breweries Plc เป็นต้น

thThai