ภัยแล้งมีรอยร้าวในพื้นดินแล้งในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง

ฝนที่ตกหนักทางตะวันตกเฉียงเหนือยังคงความต่อเนื่องและทะเลสาบที่อยู่ตรงกลาง ตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียงแห้งเหือด แน่นอนว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชาวจีนประหลาดใจ อีกทั้งยังมีความกังวลเป็นอย่างมาก เมื่อคิดถึงผลกระทบของปริมาณน้ำฝนทางตอนเหนือของประเทศจีนในปีนี้

ภัยแล้งมีรอยร้าวในพื้นดินแล้งในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง

ที่มาของรูป: http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20117/362/w600h562/20230802/43c2-1788002ae7e41089f50474d5b83efb3c.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width

ในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี มีฝนตกเบาบางและพื้นดินแตกร้าว จริงๆ เมื่อพูดถึงเรื่องฝนตก ชาวจีนที่อยู่ตรงกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียงอาจจะไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ในละแวกทะเลสาบตงถิงและทะเลสาบโปหยางในมณฑลหูหนานถือว่าได้รับความนิยมในการใช้เป็นแหล่งกักน้ำมากที่สุด ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สองแห่งนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานาน ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ทะเลสาบตงถิงและทะเลสาบโปหยางในมณฑลหูหนานไม่มีน้ำเพิ่มขึ้นมากจากแต่ก่อนเลย

ภัยแล้งมีรอยร้าวในพื้นดินแล้งในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง

ที่มาของรูป: http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20117/232/w660h372/20230816/cc43-1b74acc50dd06a5d4399fed6aba2c032.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width

ทะเลสาบตงถิงตั้งอยู่บนฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำจิงเจียงตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในเดือนสิงหาคม 2566 ทะเลสาบตงถิงจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ลดลงและการไหลเวียนของน้ำก็ลดลง ส่งผลให้น้ำขาดแคลนมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลา 8.1 ระดับน้ำของสถานีเฉิงหลิงจี้นี้เป็นสถานีอุทกวิทยาที่สำคัญของทะเลสาบตงถิง อยู่ที่ 24.43 เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 6.12 เมตร และต่ำกว่า 6.12 เมตร กว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ระดับน้ำก็ลดลง ถือเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี 2493 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้คลี่คลาย ซึ่งครั้งหนึ่ง ทะเลสาบเคยจมอยู่ใต้น้ำมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเดินบนนั้นได้ ขณะเดียวกันเนื่องจากขาดน้ำและถูกแสงแดดเป็นเวลานาน รอยแตกจึงปรากฏขึ้นบนพื้นดินหลังจากน้ำลด จึงมีหญ้าสีเขียวงอกขึ้นทั้งสองด้านของถนน ซึ่งบางต้นก็สูงเกือบครึ่งหนึ่งของลำตัวผู้ใหญ่

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ถ้าพิจารณาจากต้นเหตุยังคงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องนั้นอาจจะกระทบถึงการผลิตสินค้าเกษตรกรและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจีน จึงอาจมีเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่มากก็น้อย ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเปิดตลาดการค้าในจีน ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาสินค้าที่มีโอกาสในอนาคตอีกด้วย

จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://k.sina.com.cn/article_6614114351_18a3b602f001016c9m.html

thThai