กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่นประกาศว่า ญี่ปุ่นจะกลับมานําเข้าไก่จากรัฐซานตาคาตารินา ของบราซิลอีกครั้งหลังจากถูกสั่งห้ามจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก ญี่ปุ่นกล่าวในแถลงการณ์ว่า การห้ามนำเข้าไก่
จากบราซิลซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถูกยกเลิก หลังจากบราซิลยืนยันว่า สัตว์ปีกจากรัฐซานตาคาตารินาของบราซิลปลอดจากโรคไข้หวัดนก โดยรัฐบาลของรัฐซานตาคาตารินากล่าวถึงข้อตกลงทวิภาคี ระหว่างบราซิลและ ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้ขายไก่ได้อีกครั้งหากไม่พบความผิดปกติ 28 วันหลังจากมีการห้ามที่เกี่ยวข้องกับการระบาด
ไข้หวัดนก กระทรวงเกษตรของบราซิลกล่าวว่า รัฐซานตาคาตารินาเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่รายใหญ่อันดับสอง
ของบราซิล ยืนยันว่า ญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามนำเข้าไข่ เนื้อไก่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข่าวดีและเป็นประโยชน์ ต่อผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ในท้องถิ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสัตว์ปีกอันดับต้น ๆ ของรัฐซานตาคาตารินา ของบราซิลตามรายงานของรัฐบาลของรัฐ ทั้งนี้ มีเพียงจีนเท่านั้นที่นําเข้าไก่บราซิลมากกว่าญี่ปุ่นในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2023 ญี่ปุ่นสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ไก่ที่มาจากรัฐเอสปิริโตซานโตชั่วคราวในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และจากรัฐ ซานตาคาตารินาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ศกนี้

ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ 257,446 ตันจากบราซิลในปี 2023 จนถึงเดือนกรกฎาคม ศกนี้ เพิ่มขึ้น 8.2% ต่อปี นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นผู้นําเข้าไข่รายใหญ่ที่สุดของบราซิลในช่วงเวลาดังกล่าว
จากการที่ในเดือนพฤษภาคม 2566 บราซิลรายงานกรณีแรกของโรคไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูงในนกป่า แต่ประเทศยังคงปลอดจากโรคในทางเทคนิคเนื่องจากไม่มีการตรวจพบฝูงสัตว์เชิงพาณิชย์ ล่าสุดญี่ปุ่นได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ลงนามเมื่อปลายเดือนที่แล้วกับรัฐบาลบราซิลและกลับมานําเข้าสัตว์ปีกสดและ เนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ปีกหลังจากหยุดการนำเข้าเหล่านี้ในเดือนมิถุนายน 2023 หลังจากการค้นพบกรณีแรกของโรคไข้หวัดนก
กระทรวงเกษตรบราซิลประกาศยังคงปลอดโรคไข้หวัดนกสําหรับสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ ประเทศในอเมริกาใต้ เป็นผู้นําระดับโลกในการส่งออกไก่โดยมีส่วนแบ่ง 35% ของตลาดโลก จากการส่งออกทั้งหมด 2.629 ล้านตัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกไก่สำคัญของบราซิลจำนวน 219.8 พันตัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลสามารถสานต่อการกลับไปส่งออกสัตว์ปีกไปญี่ปุ่นอีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการป้องกัน
ไข้หวัดนกในเชิงพาณิชย์ของบราซิล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าอีกหลายประเทศที่ลดการนำเข้าจากบราซิล
อาทิ ตะวันออกกลาง ดังนั้น กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานทางการค้าสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคได้ และสามารถขยายยอดส่งออกไปสู่ตลาดโลก เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสได้
สคต. ณ นครเซาเปาโล

thThai