ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคณะผู้แทนการค้าเยือนไต้หวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและ เผยแพร่ศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai