ข้าวไทยแบรนด์ “สนามหลวง” จัดพิธีเปิดงาน “泰米香纳兰炒出新花Young” ณ ห้างสรรพสินค้า Ito-Yokado นครเฉิงตู

เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท Yihai Kerry Foodstuffs Marketing Co., Ltd.  ผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวไทยแบรนด์ “สนามหลวง” ได้จัดพิธีเปิดงาน “泰米香纳兰 炒出新花Young” (ปรุงอาหารวิธีใหม่ด้วยข้าวไทยสนามหลวง) ซึ่งจัดร่วมกับห้างสรรพสินค้า Ito-Yokado นครเฉิงตู  โดยมีนาย Kazumi Kunimi รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปของห้าง Ito-Yokado นครเฉิงตู, นาย Chen Fansheng ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Yihai Kerry Sichuan Enterprise Group, นาย Wu Jian รองผู้อำนวยการ Yihai Kerry Consumer Goods Channel Division ภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้และผู้จัดการทั่วไป Yihai Kerry นครเฉิงตู, นาง Pan Haimei ผู้อำนวยการโครงการนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว Yihai Kerry Rice Industry Division และนางสาวเนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้

ข้าวไทยแบรนด์ “สนามหลวง” จัดพิธีเปิดงาน “泰米香纳兰炒出新花Young” ณ ห้างสรรพสินค้า Ito-Yokado นครเฉิงตู

“ข้าว” เป็นอาหารหลักที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของชาวจีน และในปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคข้าวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของไทยที่มีความนุ่มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิของไทย  แบรนด์ “สนามหลวง” จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยและข้าวไทยให้ผู้บริโภคชาวนครเฉิงตูได้มีความเข้าใจมากขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  นอกจากนี้ นาย Chen Fansheng ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Yihai Kerry Sichuan Enterprise Group ยังได้กล่าวในพิธีเปิดงานฯ ว่า หากผู้บริโภครายใดพบว่า ข้าวหอมมะลิของไทย แบรนด์ “สนามหลวง” เป็นสินค้าปลอมแปลง ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิที่นำเข้ามาจากประเทศไทย  ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องและเรียกรับเงินชดเชยกว่าล้านหยวนได้เลย

บริษัท Yihai Kerry Oil and Foodstuff Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นบริษัทฯ ลูกของ Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd. ซึ่งดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอาหารรายใหญ่ของจีน โดยแบรนด์สินค้าที่อยู่ภายใต้ Yihai Kerry มีหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในตลาดจีน อาทิ  แบรนด์ 金龙鱼 (จินหลงหยู๋ว), 欧丽薇兰 (โอวลี่เวยหลาน), 胡姬花 (ฮูจีฮวา), 香满园 (เซียงหม่านหยวน), 海皇 (ไห่หวง), 金味 (จินเว้ย), 丰苑 (เฟิงย้วน), 锐龙 (รุ่ยหลง), 洁劲100 (เจี่ยจิ้นป่าย) เป็นต้น โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น น้ำมันพืช ข้าว แป้ง บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งแบรนด์ข้าวไทยสนามหลวงก็อยู่ภายใต้ Yihai Kerry เช่นกัน โดยปริมาณจำหน่ายข้าวไทยแบรนด์สนามหลวงทั้งหมดในตลาดจีน อยู่ที่ประมาณ 50,000 ตัน/ปี  ส่วนปริมาณการจำหน่ายฯ ในนครเฉิงตู อยู่ที่ 3,000 ตัน/ปี ซึ่งทางแบรนด์ฯ ได้เน้นย้ำว่า กระบวนการนำเข้าข้าวไทยของแบรนด์สนามหลวงทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเข้มงวดและสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นจะดำเนินการขนส่งข้าวไทยไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิคงที่ เพื่อความมั่นใจว่าข้าวไทยที่นำเข้ามาในตลาดจีนจะยังคงมีคุณภาพที่ดีและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง

นาย Chen Fansheng ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Yihai Kerry Sichuan Enterprise Group ได้กล่าวในพิธีเปิดงานฯ ว่า ในฐานะแบรนด์ข้าวนำเข้าระดับมืออาชีพภายใต้ Yihai Kerry แบรนด์สนามหลวงมีความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวไทยและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวหอมมะลิซึ่งมีคุณภาพสูงจากประเทศไทยอยู่เสมอๆ ทั้งยังยืนกรานที่จะนำเข้าข้าวไทยมายังตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนได้ลิ้มลองรสชาติข้าวหอมมะลิของแท้จากเมืองไทย ซึ่งข้าวหอมมะลิไทย แบรนด์สนามหลวงมีแหล่งเพาะปลูก/ผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็ง บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ (พื้นที่เพาะปลูก/ระบบชลประทาน/การป้องกันศัตรูพืช) จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ มีรสชาติที่ดี และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของข้าวหอมมะลิไทย โดยผู้ผลิตสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิของไทยได้อย่างมั่นใจ เพียงแค่มองหาเครื่องหมายรับรอง “ข้าวหอมมะลิไทย” บนบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ ภายในงานพิธีเปิดฯ ทางห้าง Ito-Yokado ยังได้จัดบูธแสดงสินค้าไทยประเภทต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ผลไม้ไทย (ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ) ขนมขบเคี้ยว (สาหร่าย แบรนด์เถ้าแก่น้อย) และเครื่องดื่ม (น้ำมะพร้าว แบรนด์ IF และนมถั่วเหลือง แบรนด์แลคตาซอย) ทั้งนี้ นาย Kazumi Kunimi รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปของห้าง Ito-Yokado นครเฉิงตู ยังได้แจ้ง สคต.เฉิงตู ว่า ห้างฯ มีความสนใจที่จะนำเข้าสินค้าไทยอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคในนครเฉิงตูมีความชื่นชอบและให้การยอมรับสินค้าไทยเป็นอย่างดี   ทำให้เกิดความต้องการสินค้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ข้อคิดเห็นของ สคต.

     การจัดกิจกรรมของผู้นำเข้าข้าวไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าดังกล่าว นับเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนครเฉิงตู และยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยมากขึ้น กล่าวคือ ก่อนหน้านี้ (ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา) ได้มีข่าวเกี่ยวกับการสวมรอยเอาข้าวชนิดอื่นมาใส่/แต่งกลิ่นและใส่บรรจุภัณฑ์ปลอมเป็นข้าวหอมมะลิไทย จึงทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดความไม่มั่นใจและลังเลในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่มีจำหน่ายในตลาดจีน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน แบรนด์ “สนามหลวง” จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิและข้าวไทย รวมทั้งเน้นย้ำว่าผู้บริโภคชาวจีนสามารถมั่นใจในการซื้อข้าวหอมมะลิไทยแบรนด์สนามหลวง พร้อมให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภคว่า หากผู้บริโภครายใดพบว่าสินค้าข้าวของแบรนด์สนามหลวงเป็นข้าวชนิดอื่น ไม่ใช่ข้าวไทยของแท้ ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทฯ และรับเงินชดเชยถึงล้านหยวนได้เลย จึงนับเป็นการสร้าง/เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้นไปอีก

ในขณะที่ ภาคเอกชน/ผู้นำเข้าจีนได้พยายามทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ/ข้าวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน  ทางด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ภูมิภาคจีน) ก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทย เครื่องหมายรับรอง “ข้าวหอมมะลิไทย” และข้อมูลข้าวไทยชนิดต่างๆ ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์เช่นกัน อย่างเช่น สคต.เฉิงตูได้เข้าร่วมจัดคูหาประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ณ งานแสดงสินค้า Food & Drink Fair 2023 นครเฉิงตู, จัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหาร/ขนมไทยที่ทำจากข้าวไทยภายในงาน Thai SELECT Food Festival 2023 @Chengdu,  และโพสต์คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ข้าวไทยทางออนไลน์ผ่าน Wechat ของสคต.เฉิงตู

————————————————————–

แหล่งที่มา :

https://news.sina.com.cn/shangxunfushen/2023-07-24/detail-imzcupzw0907473.shtml

แปลและเรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

thThai