งาน Top Thai Brands ภายในงานมหกรรม The 29th China Lanzhou Investment and Trade Fair

งานมหกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนนครหลานโจว ครั้งที่ 29 (CLZITF : The 29th China Lanzhou Investment And Trade Fair) ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติมณฑลกานซู่ และจัดถึงวันที่ 10 กรกฎาคม รวมเวลา 5 วัน มีพื้นที่จัดงานฯ ทั้งหมด 54,000 ตารางเมตร ซึ่งในปีนี้ได้เชิญสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/หอการค้าในจีนจาก 30 ประเทศ และ 19 มณฑล/ภูมิภาคภายในประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้

ภาพรวมของงานแสดงสินค้า The 29th CLZITF ประกอบด้วยโซนหลักๆ ได้แก่ โซนความร่วมมือนานาชาติเส้นทางเศรษฐกิจสายไหม  โซนแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในเขตพื้นที่  โซนจัดแสดงอุตสาหกรรมศักยภาพและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของมณฑลกานซู่  โซนสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าแฟชั่น และโซนจัดแสดงสินค้าเกษตรของมณฑลกานซู่

ในปีนี้ ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศไทย (โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน) ได้รับเชิญให้เป็นประเทศเกียรติยศของงานฯ โดยประเทศไทยได้รับการจัดสรรพื้นที่ 300 ตารางเมตร เพื่อจัดคูหาประเทศไทย หรือ Thailand Pavilion ภายในงานมหกรรม The 29th China Lanzhou Investment and Trade Fair  สำหรับพื้นที่ภายใน Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่  (1) โซนของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทย 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร/Food  เครื่องแต่งกาย/Fashion  ภาพยนตร์/Film  ศิลปะการต่อสู้มวยไทย/Fight และงานเทศกาล/Festival   (2) โซนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับจัดสรรพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร ในการจัดงาน “Top Thai Brands” ภายในคูหา Thailand Pavilion โดยมีเคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามข้อมูล แท่นจัดแสดงสินค้าไทย (Common Display) และคูหาผู้ประกอบการสินค้าไทย จำนวน 22 ราย ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าของใช้/ของตกแต่งบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา และกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม   (3) โซนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครเฉิงตู ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย พร้อมแจกโบรชัวร์และของที่ระลึก และ (4) โซนของบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในมณฑลกานซู่ (บริษัท CP Group ซึ่งได้นำสินค้าอาหารและผลไม้ไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนสด ไอศกรีมทุเรียน เป็นต้น)  นอกจากทั้ง 4 โซนที่กล่าวไปแล้ว ตลอดทั้งวันยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ บริเวณเวทีด้านหน้าคูหาประเทศไทยและพื้นที่ภายในคูหาประเทศไทย ทั้งการสาธิตปรุงอาหารคาวและขนมหวานของไทย (เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย แกงเขียวหวาน ผัดกะเพรา ข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิ บัวลอยทุเรียน เป็นต้น) การแสดงนาฏศิลป์ไทย มวยไทย การสาธิตนวดไทย การแกะสลักผลไม้ การแจกชิมผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มของไทย และกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและสินค้าไทยเพื่อชิงรางวัล นอกจากนี้ คูหา Thailand Pavilion ยังได้รับรางวัล Best Organization Award และ Green Exhibition Award จากผู้จัดงานมหกรรม The 29th China Lanzhou Investment And Trade Fair ด้วย

งาน Top Thai Brands ภายในงานมหกรรม The 29th China Lanzhou Investment and Trade Fair

ภายในบริเวณชั้น 1 ของอาคารแสดงสินค้า ยังมีต่างชาติ 30 ประเทศได้เข้าร่วมจัดคูหาและนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของตนเองเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในงานฯ เช่น คูหาของประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้จัดคูหาในลักษณะการแนะนำอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และเน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าไปลงทุนในประเทศซาอุดิอาระเบีย  คูหาของเกาหลีใต้ได้จัดแสดงสินค้าประเภท personal care & beauty เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ย้อมผม เป็นต้น  คูหาของอินเดียได้จัดแสดงสินค้าพรมและของตกแต่งบ้าน  คูหาของมาเลเซียได้จัดแสดงสินค้าอาหาร (ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป)  คูหาของรัสเซียได้จัดแสดงสินค้าอาหาร (ไส้กรอก น้ำผึ้ง ข้าวโอ๊ต) และของตกแต่งบ้าน  คูหาของอินโดนีเซียได้จัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น)  นอกจากคูหาแสดงสินค้าของต่างชาติแล้ว บริเวณชั้น 1 ของอาคารแสดงสินค้ายังมีคูหาของมณฑลต่างๆ ด้วย อาทิ มณฑลเสฉวน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลซานตง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของแต่ละมณฑล/พื้นที่นั้นๆ และจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายในงานมหกรรมฯ

งาน Top Thai Brands ภายในงานมหกรรม The 29th China Lanzhou Investment and Trade Fair

ส่วนบริเวณชั้น 2 ของอาคารแสดงสินค้า จัดเป็นพื้นที่แสดงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมีลักษณะเฉพาะของมณฑลกานซู่ รวม 14 คูหา เช่น คูหาการเกษตรสมัยใหม่ คูหาการแปรรูปอาหาร คูหาวัสดุใหม่ คูหาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คูหาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ คูหายาชีวภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่แสดงสินค้าที่อยู่นอกอาคารแสดงสินค้า (ลักษณะเต๊นท์กระโจมติดแอร์ขนาดใหญ่) มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร จัดแสดงสินค้าได้กว่า 340 คูหา ประกอบด้วยคูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรที่โดดเด่นของมณฑลกานซู่และมณฑลต่างๆ ของจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต.

ภายหลังจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย ได้ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการค้ากับกรมพาณิชย์มณฑลกานซู่ เมื่อเดือนเมษายน 2565  กรมฯ (โดยสคต. ณ นครเฉิงตู, สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม, และสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตในนครหลานโจว มณฑลกานซู่ และการเข้าร่วมงาน Lanzhou Investment and Trade Fair ในปีที่แล้ว โดยมีผู้ประกอบการ/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทย จำนวน 8 ราย เข้าร่วมจัดแสดงและเจรจาการค้า/จำหน่ายสินค้าภายใต้คูประเทศไทยของกรมฯ  ส่วนในปี 2566 นี้ กรมฯ (โดย สคต.เฉิงตู/สกอ./สพต.1) ยังได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อกระตุ้นและขยายตลาดสินค้าไทยในตลาดจีนตะวันตกเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ ในงาน the 29th CLZITF ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าไทย/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยเข้าร่วมงานฯ รวม 22 ราย ซึ่งมีผู้เข้าชมงานจำนวนมากได้เข้ามาเยี่ยมชมคูหา Thailand Pavilion และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า/สั่งซื้อสินค้า (ทันทีและคาดการณ์มูลค่าสั่งซื้อใน 1 ปี) รวมมากกว่า 95,000,000 หยวน (มากกว่า 475,000,000 บาท) โดยสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจและนิยมสูง ได้แก่ น้ำมันหอมระเหย น้ำมันมะพร้าว ยาหม่องสมุนไพร หมอน/ที่นอนยางพารา และน้ำหอมปรับอากาศ

ผลจากการเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนนครหลานโจว ครั้งที่ 29 แสดงให้เห็นว่า งานมหกรรมฯ นับเป็นเวทีสำคัญที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพื้นที่จีนตะวันตก และสามารถขยายตลาดสินค้าไทยในประเทศจีนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์, การให้บริการด้านขนส่งสินค้า และแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซของจีนได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก จึงคาดว่าในอนาคตสินค้าไทยจะหลั่งไหลเข้าสู่มณฑลกานซู่และพื้นที่จีนตะวันตก (จีนตอนใน) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสินค้าไทยสามารถขยายตลาดครอบคลุมได้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศจีน

————————————————–

แหล่งข้อมูล :

http://gs.cnr.cn/gsxw/kx/20230706/t20230706_526317699.shtml

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

thThai