ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ร้านอาหาร Thai SELECT ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ สคต. โคเปนเฮเกน

thThai