3daysofdesign งานแสดงสินค้าของใช้ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเดนมาร์ก เป็นงานเพื่อการเจรจาธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน เป็นแหล่งศูนย์รวมผู้ซื้อ เอเจ้นท์ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า นักออกแบบ ผู้ผลิต สื่อมวลชน และบุคคลในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมออกคูหาแสดงสินค้ากว่า 290 แบรนด์จากหลายประเทศ อาทิ เดนมาร์ก สวีเดน ไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น จัดแสดงสินค้าในเขตการออกแบบ (design district) 13 เขตทั่วกรุงโคเปนเฮเกน ตั้งแต่เวลา 7:00 – 20:00 น.

เขต design district ทั้ง 13 เขตในกรุงโคเปนเฮเกนนี้มีจุดเด่นของแต่ละเขตที่แตกต่างกันไป เช่น เขต Kongens Nytorv ซึ่งเป็นจุดใจกลางสำคัญของกรุงโคเปนเฮเกนถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้า “Good Taste” และเป็นศูนย์รวมผู้นำเทรนด์แฟชั่นการออกแบบตกแต่งสินค้า (leading Tastemakers) เขต Blox ซึ่งถือเป็นย่านวัฒนธรรมของกรุงโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ย่านริมน้ำ ผสมผสานชีวิตคนเมือง ศิลปะ และสถาปัตยกรรมเข้ากับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตึก Blox เป็นที่ตั้งของ Danish Architecture Centre ที่ผู้เข้าชมสามารถสำรวจประวัติศาสตร์ และการเชื่อมโยงระหว่างกันของสถาปัตยกรรมและการออกแบบของเดนมาร์ก ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็ก (เช่น การออกแบบช้อน) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (การออกแบบผังเมือง) ทั้งนี้ ผู้เข้างานชมสามารถเข้าชมงานในเขต design district ทั้ง 13 เขตนี้ด้วยการเดินเท้า หรือสามารถเลือกใช้จักรยาน เรือ หรือรถยนต์ได้อย่างทั่วถึง

กลุ่มสินค้าที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ ของใช้ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอภายในบ้าน ของใช้บนโต๊ะอาหาร โคมไฟ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว น้ำยาทำความสะอาด และเครื่องสำอาง อุปกรณ์การกีฬา และการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากบริษัทผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่เข้าร่วมออกแสดงสินค้าแล้ว ยังมีสถานเอกอัครราชทูตจากไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน พิพิธภัณฑ์ด้านการออกแบบแห่งชาติเดนมาร์ก (Designmuseum Danmark) ห้างสรรพสินค้า Illum และ Illum Bolighus โรงเรียนด้านการออกแบบ Design School Kolding เข้าร่วมจัดงานในฐานะ Exhibitor ด้วย ซึ่งเทรนด์แนวโน้มสินค้าในปีนี้ อุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายในเดนมาร์กยังคงเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย Classic & Timeless ตามแบบฉบับ Danish Design/Minimalist และยังคงเน้นการผลิต และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainability)

งานแสดงสินค้า 3daysofdesign จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปี ปีละครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นงานเฉพาะการเจรจาธุรกิจจำนวน 3 วัน ไม่มีการจำหน่ายสินค้าปลีกภายในงาน สามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

นอกจากการแสดงสินค้าแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาหัวข้อต่างๆ (Talks) เช่น Mission to make the furniture and design industry more sustainable, designs and perspectives on Scandinavian contract furniture, Circular use of plastic waste, The impact of colors แนวโน้มสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิว น้ำยาทำความสะอาด และเครื่องสำอาง (Trends talk) การอภิปราย Panel discussion – How can culture contribute to addressing some of today’s major crises and provide a raison d’être for future businesses? การพาเดินชมสินค้าพร้อมคำอธิบาย (guided tour) และการเปิดตัวสินค้า (Product launched) เป็นต้น

งาน 3daysofdesign นี้เป็นการจัดงานในลักษณะ informal ที่ผู้ประกอบการ ผู้ออกงานแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมชมงานสามารถเข้าเจรจาธุรกิจร่วมพบปะ และร่วมดื่มสังสรรค์ร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทผู้ออกแสดงสินค้าหลายรายได้จัดเตรียมทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวัน กาแฟ และเครื่องดื่มฟรีให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้งวัน เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเป็นกันเอง ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.3daysofdesign.dk

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็นของสคต.:
• จากการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าพบว่า ยังไม่มีแบรนด์สินค้าไทยในงาน มีเพียงแต่สินค้าที่สั่งผลิตในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ของเดนมาร์ก เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารแบรนด์ Royal Copenhagen และ &Tradition
• ในตลาดเดนมาร์ก สินค้ากลุ่มของใช้ ของขวัญ ของตกแต่งบ้านส่งออกที่สำคัญของไทย คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอันดับที่ 4 ของไทยในตลาดเดนมาร์ก รองจากแผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ และรองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่า 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20
• ผู้นำเข้าเดนมาร์ก และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังคงต้อนรับสินค้าไทยที่ได้มาตรฐานยุโรป โดยต้องปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้อง เช่น Food Contact Materials Directive Directive 84/500/EC และ the amendment Directive 2005/31/EC, General Product Safety Directive, REACH และ Packaging and packaging waste legislation EU Directive 2015/720 เป็นต้น และนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปแล้ว การจัดหาใบรับรองตามมาตรฐานสากลด้านการลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมช่วยให้สร้างความได้เปรียบทางการตลาด ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในตลาดนี้ เช่น FSC® สำหรับผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ที่มาจากป่าที่ยั่งยืน, EU Ecolabel, Business Social Compliance Initiative (BSCI), Ethical Trading Initiative (ETI), ISO 14001 และ SA 8000 เป็นต้น
• งานแสดงสินค้า 3daysofdesign นี้ นับได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้ากลุ่มของใช้ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก เป็นศูนย์รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่สำคัญ หากผู้ประกอบการได้เข้าร่วม หรือเข้าชมงานแสดงสินค้านี้ จะเป็นโอกาสในการรับรู้เทรนด์สินค้าใหม่ๆ ในเดนมาร์ก ตลอดจนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มสินค้าตกแต่งบ้านสไตล์ Danish Design เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าต่อไป โดยกำหนดการจัดงานครั้งต่อไปมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567

thThai