ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมคนขับในต่างประเทศ บราซิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai