ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออร์กาไนเซอร์สำหรับโครงการกิจกรรมคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเดินทางไปเจรจาการค้าในภูมิภาคลาตินอเมริกา

thThai