ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่/แพลตฟอร์มออนไลน์ในภูมิภาคจีน ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Baixin เมืองยวี่ซี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. คุนหมิง

thThai