การจ่ายเงินปันผล RCEP ทำให้เกิดแรงผลักดันใหม่ต่อการค้าต่างประเทศ

RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565 โดยมีไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ข้อกำหนดเบื้องต้น ระบุว่า เมื่อสมาชิกอาเซียนจำนวนอย่างน้อย 6 ประเทศ และนอกอาเซียน อย่างน้อย 3 ประเทศ ให้สัตยาบันแล้ว ความตกลงจะมีผลใช้บังคับ ดังนั้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ข้อตกลงภายใต้ เขตการค้าเสรี RCEP จึงมีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิก คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมา ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการและจะให้สัตยาบันได้ในเร็ววัน

ตามรายงานข่าวของ HAIWAINET เมือง Yuhuan มณฑลเจ้อเจียงได้เพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือในการส่งออกไปยังเขตการค้าเสรี RCEP โดยมีการรวมประเภทธุรกิจต่าง ๆ เช่น คลังสินค้าท่าเรือ การค้าต่างประเทศ และการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ภาพแสดงให้เห็นคนงานที่ท่าเรือดาไมยูกำลังยุ่งอยู่กับการโหลด   ตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือขนส่งสินค้าที่มุ่งหน้าไปยังโอซาก้า ญี่ปุ่น และสถานที่อื่น ๆการจ่ายเงินปันผล RCEP ทำให้เกิดแรงผลักดันใหม่ต่อการค้าต่างประเทศ

แหล่งที่มาของรูป  https://k.sinaimg.cn/n/sinakd20230613s/628/w400h228/20230613/79f4-4e2e688b37b94b9b25947b97457f30ec.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width

หลังเขตการค้าเสรี RCEP มีผลบังคับใช้ ศุลกากรของผู้ประกอบการการค้าต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ในภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรของสำนักงานศุลกากรฝอซาน(佛山)ในทะเลจีนใต้     ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกรมศุลกากรมณฑลกว่างโจว ได้สั่งให้ผู้ประกอบการกรอกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเขตการค้าเสรี RCEP

ถือเป็นผลดีอย่างมากที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรี RCEP มีผลใช้บังคับ คำสั่งซื้อเครื่องจักรก่อสร้างหลิ่วโจว(柳州)จากต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้น คนงานกำลังเร่งผลิตสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในโรงกลั่นที่ได้รับการอัพเกรดของ Liugong Loader Lighthouse Factory ในเมืองหลิ่วโจว(柳州) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้กับฟิลิปปินส์ ถือเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการดำเนินการเขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบโดยมีประชากรมากที่สุด ขนาดเศรษฐกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุด ศักยภาพในการพัฒนาโลก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ ปริมาณการนำเข้าและส่งออกรวมระหว่างจีนและสมาชิก RCEP อื่น ๆ อยู่ที่ 4.12 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3   เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของการนำเข้าและส่งออกการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจีน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP จะนำโอกาสใหม่ ๆ มาสู่บริษัทการค้าต่างประเทศ

การจ่ายเงินปันผล RCEP ทำให้เกิดแรงผลักดันใหม่ต่อการค้าต่างประเทศ

แหล่งที่มาของรูป  https://k.sinaimg.cn/n/sinakd20230613s/663/w400h263/20230613/1f14-8df1854f2ee7b131c7918a44af665581.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2566 ศุลกากรเซี่ยงไฮ้ได้ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP รวม 34,300 ฉบับ มูลค่าวีซ่า 1.772 หมื่นล้านหยวน บริษัท Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้รับผลของ RCEP เป็นที่เข้าใจกันว่าฟอยล์อลูมิเนียมระดับไฮเอนด์บางเฉียบของบริษัท มีกำลังการผลิตปีละ 83,000 ตัน ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการส่งออก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้    อย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ยา เป็นต้น ปีที่แล้ว ได้มีการประมวลผลและส่งออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศสมาชิก RCEP จำนวน 1,058 รายการ มูลค่าเกือบ 67 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจาก RCEP มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปีนี้ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์ของบริษัทจะเข้าสู่ตลาด RCEP ในราคาที่ถูกลงและคุณภาพดีขึ้น เหม่ย เสี่ยวจุน ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศของบริษัท กล่าวว่า ด้วยใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า บริษัทสามารถลดหรือยกเว้นภาษีได้เท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าในประเทศผู้นำเข้า ซึ่งไม่เพียงลดการส่งออกเท่านั้น ยังรวมถึงได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น

RCEP ได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อการเร่งการบูรณาการของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการค้าระหว่างประเทศ และเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ในกระบวนการนี้             การตรวจสอบของจีน และสถาบันการทดสอบจะได้รับโอกาสมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐานคุณภาพ การยอมรับข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนไปถึงประชาคมโลก ซึ่งมีผลกระทบสูงในการแข่งขันกับประเทศอื่นและอาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจค่อย ๆ คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น ถือเป็นสัญญาณดีในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ต้องการส่งออก เพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไป

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา

https://k.sina.com.cn/article_3057540037_b63e5bc502001kjyi.html?from=finance

https://politics.gmw.cn/2023-06/13/content_36627210.htm

thThai