เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกน

thThai