ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.27 ล้านคน (09.2022)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

2021

2022

2023

(ไตรมาส 1)

GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1,003.51
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.2%/1
Good & Services Export (%Change)
17.1% (มี.ค.)
9.2% (มี.ค.)
4.3% (มี.ค.)
Inflation (%)
2.0% (เม.ย.)
6.2% (เม.ย.)
7.2% (เม.ย.)
Unemployment Rate (%)
4.0% (ก.พ.)
3.0% (ก.พ.)
2.9% (ก.พ.)
/1 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2022

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิว นิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ดัชนี Ifo) กลับมาลดตัวลงอีกครั้ง  โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo ได้ปรับตัวลงเหลือ 91.7 จุดในเดือน พ.ค. 66 จาก 93.4 จุด ในเดือน เม.ย. 66 ซึ่งเป็นการลดตัวลงครั้งแรกหลังจากที่ขยายตัวติดต่อกัน 6 เดือน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีดังกล่าวลดตัวลงก็คือ ค่าประเมินสถานการณ์ในอนาคตที่แย่ลง อีกทั้งภาคเอกชนก็ไม่ค่อยพอใจกับผลประกอบการที่ผ่านมา ภาคเศรษฐกิจของประเทศเริ่มไม่แน่ใจกับฤดูร้อนที่กำลังมาถึง

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้า Intermediate Goods (สินค้าที่นำไปประกอบหรือเป็นชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป) ลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการประเมินการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งการลดตัวลงเร็วขนาดนี้ครั้งล่าสุดก็คือช่วงเดือนมีนาคม 2022 ที่ประเทศรัสเซียเข้าบุกทำสงครามกับยูเครน ซึ่งการลดค่าประเมินการสถานการณ์ในอนาคตลงนั้นเป็นการลดตัวลงทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Intermediate Goods อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเวลาเดียวกันยอดการสั่งซื้อสินค้าก็ลดตัวลงอีกด้วย
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ส่วนใหญ่พอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้น แต่ก็ลดค่าประเมินการสถาการณ์ในอนาคตลง
 3. ดัชนีการค้า เองก็กลับมาลดตัวลงอย่างชัดเจน เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ค่าประเมินสถานการณ์ปัจจุบันกลับมาอยู่ในเชิงลบ อีกทั้งผู้ประกอบการจำนวนมากก็เริ่มไม่มันใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งที่ไม่พอใจเป็นพิเศษ
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง เองก็กลับมาลดตัวลงอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะความไม่พอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์ในอนาคตก็ยังเป็นเชิงลบต่อไป

 

FACT SHEET Germany May 2023

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 14 ของประเทศไทย แต่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ของประเทศในภูมิภาคยุโรป

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022 2023 2022 2023 2022 2023
(ม.ค.-เม.ย.) +/- (%) (ม.ค.-เม.ย.) +/- (%) (ม.ค.-เม.ย.) +/- (%)

10,846.97
3,525.82
-3.01
4,769.32
1,492.93
-6.91
6,077.65
2,032.89
0.06
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ

สินค้า

2022

2022

(ม.ค.-เม.ย.)

2023

(ม.ค.-เม.ย.)

+/- (%)

1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
169.15
198.25
17.21
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
192.70
153.21
-20.49
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
161.88
135.55
-16.26
4
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
63.58
91.23
43.48
5
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
80.02
62.63
-21.73
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
237.11
84.21
54.02
-35.85
7
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.40
25.43
53.96
112.22
8
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
40.69
51.37
26.23
9
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
156.62
45.91
46.02
0.24
10
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
40.60
42.43
4.50
รวม 10 รายการ
2,680.60
904.16
888.66
-1.71
อื่น ๆ
2,088.72
699.51
604.27
-13.61
มูลค่ารวม
4,769.32
1,603.66
1,492.93
-6.91
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ

สินค้า

2022

2022

(ม.ค.-เม.ย.)

2023

(ม.ค.-เม.ย.)

+/- (%)

1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
982.70
328.22
328.86
0.19
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
589.48
184.48
189.16
2.53
3
เคมีภัณฑ์
579.81
187.87
178.88
-4.79
4
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.14
286.62
165.69
-42.19
5
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
406.32
127.44
157.85
23.86
6
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
472.09
125.83
152.25
21.00
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.06
81.67
124.30
52.21
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
119.98
84.52
-29.56
9
รถยนต์นั่ง
118.53
40.66
67.70
66.49
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
157.54
60.76
45.40
-25.28
รวม 10 รายการ
4,564.64
1,543.54
1,494.61
-3.17
อื่น ๆ
1,513.01
488.06
538.29
10.29
รวมทั้งสิ้น
6,077.65
2,031.60
2,032.89
0.06
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

thThai