ตลาดสินค้าเครื่องแต่งกายสำหรับปกป้องแสงแดดในประเทศจีนมีความหลากหลาย หมายรวมถึง เสื้อผ้า ร่ม หมวก แว่นตา หน้ากาก ผ้าคลุมไหล่ ปลอกแขน และถุงมือ เป็นต้น ซึ่งหากนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางดูแลผิวจากแสงแดด อาทิ ครีมกันแดด ที่มีความเสี่ยงด้านการแพ้ การระคายเคือง อีกทั้งมีพื้นที่จำกัดในการใช้ และประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดงสั้น ในขณะที่เครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดด ให้การป้องกันที่ครอบคลุมกว้างกว่า มีการใช้งานสะดวก มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดและเป็นวิธีป้องกันแสงแดดโดยไม่สัมผัสกับสารเคมี นอกจากนี้ ข้อจำกัดทางสินค้าน้อยกว่า และมีช่องว่างในการพัฒนาสินค้ามากกว่า

 

ด้วยการพัฒนาประเทศ จึงเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2565 รายได้เฉลี่ยของผู้คนในประเทศอยู่ที่ 36,883 หยวน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 24,538 หยวน และคาดว่าในอนาคตรายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการซื้อก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดในอนาคต

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้เพิ่มมาตรการและนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง บวกกับความตระหนักในด้านสุขภาพของผู้คนหลังการระบาดแพร่ระบาดของโควิด ค่านิยมการออกกำลังเพื่อสุขภาพของผู้คนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าขนาดของตลาดกีฬากลางแจ้งในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเติบโตที่ชัดเจน คาดว่าในปี 2568 ขนาดตลาดจะสูงถึง 600,000 ล้านหยวน ดังนั้น ด้วยความร้อนจากแสงแดด ผู้คนเริ่มแสวงหาการปกป้องร่างกายจากความร้อนจากกิจกรรมกลางแจ้ง

 

ทั้งนี้ ในปี 2559 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายปกป้องแสงแดดในประเทศจีนอยู่ที่ 45,900 ล้านหยวน และในปี 2565 ขนาดตลาดได้เพิ่มขึ้นเป็น 67,500 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.47 YoY)  โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.9 ต่อปี และคาดว่าในปี 2566 ขนาดของตลาดจะสูงถึง 74,200 ล้านหยวน โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าปลีกออฟไลน์ ช่องทางการจับจ่ายจึงค่อยๆ ย้ายจากช่องทางออฟไลน์ไปยังช่องทางออนไลน์ สัดส่วนช่องทางออนไลน์เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ช่องทางออฟไลน์ยังคงครองสัดส่วนสูงสุด โดยในปี 2565 ขนาดตลาดเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดออนไลน์อยู่ที่ 26,600 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 และ ขนาดตลาดเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดออฟไลน์อยู่ที่ 40,900 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของสัดส่วนตลาดค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์

 

จากความต้องการสินค้าเกี่ยวกับการปกป้องแสงแดดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2565 แบรนด์สินค้าเครื่องแต่งกายปกป้องแสงแดดยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ Beneunder ครองส่วนแบ่งร้อยละ 28.4 (https://beneunder.com/), Bananain ครองส่วนแบ่งร้อยละ 15.1 (https://www.bananain.com/), MIE JUA ครองส่วนแบ่งร้อยละ 6.5 (https://mijufs.tmall.com/), CAMEL ครองส่วนแบ่งร้อยละ 5.3 (https://www.camel.com.cn/)  และ Ohsunny ครองส่วนแบ่งร้อยละ 3.1 (http://www.ohsunny.cn/)

 

เนื่องด้วยผู้คนให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมากขึ้น นำไปสู่การตระหนักถึงการถูกทำร้ายและแก่ชราลงจากแสงแดด นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะผู้หญิง ให้ความสำคัญในการป้องกันแสงแดดในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การทาครีมก่อนออกไปข้างนอกกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจเพิ่มมากชึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับการสวมใส่ชุดกันแดดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการผสมผสานเครื่องสำอางกันแดดเข้ากับชุดกันแดดเพื่อปกป้องผิว จากความต้องการสินค้าเพื่อปกป้องแสงแดดที่เพิ่มมากขึ้น จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดในประเทศเติบโตอย่างมั่นคง การปรับปรุงพัฒนาสินค้าผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีการกันแดนอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าและครองสัดส่วนในตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ปัจจุบันจีนได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศในด้านผู้นำแฟชั่น การผลิตสินค้าเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดมีการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับการออกแบบที่ทันสมัย ส่งผลให้หลายแบรนด์ในประเทศเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง การพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดในจีน จะสร้างโอกาสในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีการผลิตที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการส่งออกวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแต่งเพื่อปกป้องแสงแดดไม่ว่าจะเป็น ผ้า functional ปกป้องแสงแดด รวมถึงการนำนวัตกรรมปกป้อง UV ต่างๆ เป็นโอกาสในการขยายตลาดจากเครื่องแต่งกายทั่วไปไปสู่เครื่องแต่งกายเฉพาะด้าน เป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

                       ที่มา:

https://www.huaon.com/channel/trend/892528.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

26 พฤษภาคม 2566

thThai