ขนาด: ก- ก+

สถานการณ์เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรเริ่มคลี่คลาย

thThai