รายงานข่าวประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2566 – บริษัท Saudi Aramco กำไรลดลงร้อยละ 19 ในไตรมาสที่ 1/2023

บริษัท Saudi Aramco รายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ลดลงร้อยละ 19 มูลค่าแตะ 3.19 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หากเทียบกับปีช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2022 มูลค่าอยู่ที่ 3.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

โดยนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าบริษัท Saudi Aramco จะมีกำไรสุทธิลดลงในไตรมาสที่ 1/2023 เทียบกับปี2022 เนื่องจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดแรงและกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิของบริษัท Saudi Aramco ยังคงสูงกว่าการคาดการณ์

เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสบริษัท Saudi Aramco มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2022

บริษัท Saudi Aramco มีกำหนดจ่ายเงินปันผลของไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ส่วนกระแสเงินสดรายไตรมาสจากกิจกรรมการดำเนินงานอยู่ที่ 3.96 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

thThai