จากใจกรมถึงประชาชน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ช่วยให้ประชาชนสามารถทำธุรกิจ ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจ ของประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น กรมได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ในทุกจังหวัดในทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงและใช้บริการของกรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริการ ของกรมมีตั้งแต่การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังไม่เรื่องการทำธุรกิจส่งออกไปยัง ต่างประเทศ ไปจนถึงประชาชนที่มีการทำธุรกิจไปยังต่างประเทศแล้ว และต้องการขยายเพิ่มการส่งออก ไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

กรมขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศมาใช้บริการของเรา เพื่อเพิ่ม โอกาสในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น เรามีความยินดีให้บริการประชาชนทุกคนด้วยใจจากใจกรมถึงประชาชน

 


Department of Intermational Trade Promotion, Ministry of Commmerce, Thailand.

Tel. +66 2507 7999 e-mail: [email protected]

© 2016, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Privacy Policy