ฉันต้องการ...
เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

             ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขยายตลาดส่งออก คือ “การนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย” ด้วยแนวคิดการตลาดนำการผลิต ซึ่งไม่ได้มองว่าเราผลิตสินค้าอะไรแล้วจึง ออกไปหาตลาดส่งออก แต่มุ่งเน้นค้นหาความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ว่าต้องการสินค้า/บริการใดแล้วจึงกลับมาพัฒนาสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้มีสัตว์เลี้ยง และลูกค้าธุรกิจ/สถาบัน/องค์กร เช่น โรงแรม เรือสำราญ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
             DITP มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market ที่จะช่วยผู้ประกอบการไทย ในการเจาะตลาดได้อย่างตรงเป้า ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ตลาดเชิงลึก (เช่น เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมผู้บริโภค) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ไปจนถึงการแสวงหาช่องทางการตลาดและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ

เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.60plusthailand.com
หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook: 60+ Project

เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

สินค้าสำหรับแม่และเด็ก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ momandkidsthailand.com
หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook: Mom&Kids Project

เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

สินค้า Hospitality
(Host & Home)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ hostandhomethailand.com
หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook, Instagram, Pinterest และ YouTube

เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

สินค้าสัตว์เลี้ยง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Petproject.DITP

             ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ drive.ditp.go.th หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DITP One เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารการตลาดและกิจกรรมต่างๆ ผ่าน AppStore, PlayStore, และ AppGallery สมาชิกกรมจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับแรก ผู้ประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกกรมและศึกษาสิทธิประโยชน์ได้ drive.ditp.go.th