เศรษฐกิจของโปรตุเกสจะโต 2.6% ในปีนี้

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโปรตุเกสในปี2566 จะอยู่ที่ 2.6%  (จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1%) และราว 2% ในปีหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปีนี้ จะอยู่ที่ 5.6% (จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5.7%)

รายงานของ IMF ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจของโปรตุเกสในปีที่ผ่านมา ขยายตัวถึง 6.7%  ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน (3.5%)  การคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโปรตุเกสในปีนี้ที่จะชะลอตัวลงมาจากปัจจัยอัตราเงินเฟ้อที่สูงและการใช้นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดทำให้เศรษฐกิจโปรตุเกสอ่อนแอลง ต้นทุนค่าครองชีพที่สูงมากส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและยูโรโซนส่งผลให้การส่งออกของโปรตุเกสอ่อนแอ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของโปรตุเกสโตราว 2% ในระยะกลาง

การที่ราคาพลังงานลดลง ทำให้ IMF คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ชี้ว่า ปัญหาเงินเฟ้อ (ไม่นับรวมอาหารและพลังงาน) จะยังคงอยู่ เนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและผลกำไรที่สูง  ดังนั้น IMF ได้เสนอแนะให้โปรตุเกสใช้นโยบายการคลังแบบไม่ขยายตัว (Non-expansionary fiscal policy) ในปีนี้ เพื่อให้สามารถวางแผนการคลังและสนับสนุนนโยบายการเงิน แต่ก็ควรมีความยืดหยุ่นกรณีที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น

IMF  ยังเสนอแนะให้ภาครัฐของโปรตุเกสดำเนินมาตรการเพิ่มรายรับอย่างยั่งยืน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐ  ขณะที่การปฏิรูปภาษีอากรต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า การปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเก็บภาษีมรดกเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มรายรับและลดแรงกดดันจากราคาที่อยู่

ความเห็นของ สคต.

เศรษฐกิจของโปรตุเกสชะลอตัวเช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจโลก  และยังคงเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆทั้งเงินเฟ้อและต้นทุนค่าครองชีพ  โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้  อัตราการขยายตัวของ GDP ของโปรตุเกสอยู่ที่ 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา (2.2%)  แม้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศต่อ GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงเป็นบวกแต่ก็ต่ำกว่าในไตรมาสก่อนหน้านั้นเนื่องจากการอ่อนแอของการบริโภคของภาคเอกชนและการลดลงของการลงทุน  ซึ่งก็ส่งผลต่อการส่งออกของไทยมายังโปรตุเกสโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลง -22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  สิ่งปรุงรสอาหาร ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ  ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ข้าวที่การส่งออกขยายตัวเป็นบวก เป็นต้น

————————————

ที่มา : https://www.theportugalnews.com

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  8-14 พฤษภาคม 2566

jaJapanese