สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) งบประมาณปี 2565

jaJapanese