การมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

jaJapanese