ธนาคารกลางบังกลาเทศประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Crawling Peg

 

 

สคต. ณ กรุงธากา
พฤษภาคม 2567

ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/ประกาศธนาคารกลางบังกลาเทศ FE Circular No. 09 Date: May 08, 2024

jaJapanese