ภาคอุตสาหกรรมบราซิลเจรจาซื้อข้าวจากไทยเพื่อชดเชยความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในริโอกรันดีโดซูล

ภาคเอกชนบราซิลอยู่ระหว่างเจรจานําเข้าข้าว 75,000 ตัน จากประเทศไทยเพื่อชดเชยการสูญเสีย การเก็บเกี่ยว ที่อาจเกิดขึ้นใน Rio Grande do Sul เนื่องจากน้ำท่วมอย่างหนัก และรัฐดังกล่าวเป็นผู้ผลิตข้าว รายใหญ่ คาดว่าจะมีส่วนร่วม 7.5 ล้านตันจากการเก็บเกี่ยว 10.6 ล้านตันที่คาดการณ์ไว้ แต่น้ำท่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทําให้พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำ รัฐบาลยังดําเนินการเพื่อซื้อธัญพืชและป้องกันการขึ้นราคา

การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากอุปทานที่ลดลงและการเพาะปลูกล่าช้าเนื่องจากน้ำท่วมและเอลนีโญอาจทําให้ราคาผู้บริโภคสูงขึ้น อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อนําเข้าข้าวจากประเทศไทย

เพื่อชดเชยการสูญเสียการเก็บเกี่ยวที่อาจเกิดขึ้น ในจํานวนนี้บราซิลได้รับบริจาค 7.5 ล้านตัน 80% ของข้าวในรัฐ ที่เก็บเกี่ยวก่อนโศกนาฏกรรม แต่คาดว่า 100,000 จาก 180,000 เฮกตาร์ที่ยังคงเก็บเกี่ยวอยู่ใต้น้ํา ซึ่งเท่ากับเกือบ 1 ล้านตัน นอกจากอุตสาหกรรมแล้วรัฐบาลยังระดมกําลังซื้อธัญพืชเพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมของบราซิลกําลังระดมกําลังนําเข้าข้าวจากไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก รองจากอินเดีย รัฐเป็นผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่ที่สุดในบราซิล รัฐบาลกลางของบราซิลได้ลงนามในมาตรการชั่วคราว ที่อนุญาตให้บริษัทจัดหาแห่งชาติ Conab นําเข้าข้าวได้มากถึง 1 ล้านเมตริกตันหลังจากน้ำท่วมในรัฐ Rio Grande do Sul ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตข้าวหลักของประเทศ

มาตรการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเติมเต็มสต็อกสาธารณะในขณะที่หลีกเลี่ยงการเก็งกําไรราคาและรักษา ระดับราคาธัญพืชในตลาดภายในประเทศท่ามกลางปัญหาด้านลอจิสติกส์ในปัจจุบัน Conab จะจัดการประมูล สาธารณะและปริมาณที่ได้มาจะถูกส่งไปยังผู้ค้าปลีกรายย่อยในเขตปริมณฑล สิ่งสําคัญคือ บราซิลจะไม่นําเข้า ทุกอย่างในคราวเดียวเพื่อไม่ให้แข่งขันกับการผลิตในท้องถิ่นต้องปกป้องเกษตรกร ของบราซิลแต่ยังคงตื่นตัว สําหรับราคาที่จะไม่สูงเกินไปสําหรับผู้บริโภค

การซื้อข้าวเป็นหนึ่งในหลายมาตรการของรัฐบาลที่ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ ประเทศยังได้ปลดล็อกการใช้จ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์และเปิดตัวโครงการ 50.9 พันล้านรูปี (9.9 พันล้านดอลลาร์) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธนาคารเพื่อการพัฒนาจะระงับหนี้ของบริษัทและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากสภาพอากาศที่รุนแรงน้ำท่วมในรัฐ ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 113 ราย สูญหาย 146 คน และมากกว่า 165,000 คนต้องพลัดถิ่น ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมพลเรือน

ในการเสนอราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวในบราซิล ประเทศวางแผนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น อุตสาหกรรมและบรรจุในตลาดต่างประเทศ เริ่มต้นครอบคลุมการนําเข้า 200,000 ตันจากประเทศผู้ผลิตใน Mercosur—อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย และโบลิเวียเป็นครั้งคราว การนําเข้าทั้งหมดอาจสูงถึง 1 ล้านตัน

ถือเป็นหนึ่งในผลกระทบของน้ำท่วมใน Rio Grande do Sul รัฐทางตอนใต้คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของการผลิต ข้าวของบราซิล ความท้าทายในขณะนี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพื่อนํา [ผลิตผล] จาก Rio Grande do Sul ไปยังศูนย์ผู้บริโภค

เงินทุนสําหรับการซื้อสต็อกข้าวบรรจุหีบห่อของรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ผ่านการเปิดเครดิตพิเศษ การนําเข้า อย่างรวดเร็วจะสามารถรักษาราคาให้คงที่ได้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเทศไทยเป็นแหล่งที่บราซิลจะนําเข้าข้าวที่มีศักยภาพนื่องจากราคาและคุณภาพ ราคาปัจจุบัน ของข้าวถุง 50 ก.ก. ใน Rio Grande do Sul เป็นรัฐทางใต้สุดของบราซิลมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต และการจัดจําหน่ายอาหารในบราซิล การนําเข้าข้าวและถั่วเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทจัดหาแห่งชาติ

ของบราซิล (Conab) นําเข้าข้าวได้มากถึง 1 ล้านตัน ถือเป็นโอกาสทางการค้าของไทยในการส่งออกข้าวสู่บราซิล และจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อข้าวไทยและนำไปสู่กระแสนิยมการบริโภคข้าวไทยในระยะยาว เนื่องจากรัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่ผู้บริโภคมีรายได้และมีความสามารถทางการซื้อสูง แต่ยังรู้จักอาหารไทยไม่กว้างขวางมากนัก ดังนั้น เมื่อมีการนำเข้าข้าวไทยจะสามารถเชื่อมโยงการส่งเสริมอาหารไทยต่อไปได้และส่งเสริมโอกาสทางการค้าของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

jaJapanese