เกมส์ออนไลน์อินเดีย ธุรกิจสดใสสร้างรายได้ 2.317 พันล้านเหรียฐสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2023

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมความบันเทิงของประเทศ ในปีงบประมาณ 2023 อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้มูลค่า 2.317 พันล้านเหรียฐสหรัฐ ชี้ให้เห็นว่าความนิยมของเกมออนไลน์ในกลุ่มผู้เล่นอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ ได้แก่ ขนาดของกลุ่มผู้เล่นเกมจํานวนมากและส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่ชื่นชอบเกมกว่า 442 ล้านคน และนอกจากนั้น อินเดียยังมีฐานผู้เล่นเกมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายตัวได้อีกต่อไป
เกมมือถือกลายเป็นจุดสำคัญในวัฒนธรรมการเล่มเกมของอินเดีย โดยอินเดียยังครองอันดับต้นๆ ของจํานวนการดาวน์โหลดเกมมือถือจากทั่วโลก ด้วยการเข้าถึงมือถือที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การเล่นเกมครอบคลุมกลุ่มผู้เล่นรุ่นใหม่มากขึ้น กลุ่มผู้เล่นเกมยังเป็นกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ ยอมซื้อเกมผ่านแอป และสมัครสมาชิกในแอปมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะใช้จ่าย ทั้งนี้ บรรดากลุ่มสังคมเกมออนไลน์ Influencer และนักเล่นเกมที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากมีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจเกมออนไลน์ในอินเดียให้เติบโตยิ่งขึ้น ด้วยการเข้าถึงของ Influencer นี้ทำให้ธุรกิจเกิดการขยายตัว ส่งเสริมการเล่นเกมบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ โน้มน้าวความรู้สึกและขจัดข้อกังวลในการเข้าถึงผู้เล่นรายใหม่
เกมส์ออนไลน์อินเดีย ธุรกิจสดใสสร้างรายได้ 2.317 พันล้านเหรียฐสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2023

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับความท้าทายกับการปรับขึ้นภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของการให้บริการเกมออนไลน์ทีใช้เงินจริง อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้มากขึ้น กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้มีความรู้เรื่องไอทีสูงขึ้น (Tech – Savvy) และตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้อุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้มพัฒนาไปในเชิงบวก

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. นายกรัฐมนตรีโมดี ได้พบปะกับกลุ่มนักเล่นเกมออนไลน์อินเดียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมความสำคัญของธุรกิจเกมในอินเดีย จำนวนผู้เล่นเกมที่มีมาก รายได้ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อธุรกิจและความคาดหวังของผู้เล่นเกมต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม นายกรัฐมนตรียังได้พบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเกมอินเดียเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเกม ทั้งนี้ ระหว่างการหารือที่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมากับผู้มีชื่อเสียงในวงการเกม ประเด็นที่ถูกหยิบยกครอบคลุมถึงทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกมและแนวทางการพัฒนา โดยผู้มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมเกมประกอบด้วย Naman Mathur (aka Mortal), Animesh Agarwal (aka Thug), Mithilesh Patankar (aka MythPat), Payal Dhare และ Anshu Bisht (GamerFleet)
2. นายกรัฐมนตรีและกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับความสำคัญของธุรกิจเกมในอินเดียว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งหารือเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมธุรกิจE-Sports และทิศทางของธุรกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมเกมในอินเดีย และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักธุรกิจในวงการเกมและ E-Sports

ผลกระทบ/ท่าที
1. ตลาดใหม่: อุตสาหกรรมเกมของอินเดียประกอบด้วยบริษัทเกมมากกว่า 1,400 แห่ง รวมถึงสตูดิโอเกมกว่า 500 แห่ง ประกอบกับอินเดียมีฐานผู้เล่นเกมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้ที่ชื่นชอบเกมมากกว่า 442 ล้านคน ปัจจุบันเกมออนไลน์และบนมือถือของอินเดียมีความนิยมเพิ่มขึ้นมากเพราะสามารถเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ทำให้เครือข่ายฐานลูกค้าในตลาดเกมของอินเดียกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย
2. เกมมือถือกำลังเติบโต: ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมมือถือที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมากในประเทศอินเดีย ซึ่งผู้เล่นอินเดียกลายเป็นผู้นำด้านการดาวน์โหลดเกมมือถือติดอันดับโลก ด้วยกลุ่มชนนักเล่นเกมออนไลน์ที่เติบโต ทำให้ความต้องการสำหรับเกมระดับชั้นนำบนโทรศัพท์มือถือจึงเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิต/พัฒนาเกมจึงเร่งผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด
3. ภาวะการแข่งขันที่ตึงตัว: อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในตลาดอินเดียมีผู้เข้ามาทำตลาดเป็นจำนวนมากทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเทรนด์การเล่นเกมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส คอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้น ตามความสะดวก ตามงบประมาณของผู้เล่น แม้ว่าด้านภาษี GST สำหรับการให้บริการเกมออนไลน์ จะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็น 28 ก็ยังไม่ส่งผลใดๆ กับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ โดยยังมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพื่อตอบสนองผู้เล่นให้ตรงความต้องการมากที่สุด

ข้อคิดเห็น
1. อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของอินเดียสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก คิดเป็นมูลค่า 2,317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2023 แสดงให้เห็นว่าตลาดสร้างกำไรมหาศาลจากผู้เล่นที่มีความชอบ และความพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจเกมโดยเฉพาะเกมมือถือซึ่งครองตลาดเกมอินเดียถึงร้อยละ 90 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีนมีสัดส่วนประมาณร้อย 37 และ 62 ตามลําดับ สำหรับการเติบโตของ Smart phone อินเดียมีมากกว่า 820 ล้านเครื่องซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมเกมในอินเดีย เนื่องจากมีการพัฒนาด้านหน่วยความจำโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในราคาที่ถูกและจับต้องได้
2. ปัจจุบันธุรกิจเกมไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ไทยติดอันดับ 2 ของการเติบโตจากข้อมูลเปรียบเทียในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีผู้เล่นมากกว่า 30 ล้านคน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระบุ อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทยปี 2566 มีมูลค่า 34,556 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตเลขสองหลัก โดยรายได้จากธุรกิจเกม-อีสปอร์ตคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 85% ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มีแรงหนุนจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่มีอัตราสูงขึ้น ความบันเทิงที่ง่ายต่อการเข้าถึง ความนิยมในอีสปอร์ต รวมไปถึงแบรนด์ที่ใช้เกมเป็นช่องทางทำการตลาด อย่างไรก็ดี ตลาดธุรกิจเกมไทย ยังอยู่ในระดับตลาดผู้บริโภค ยังคงต้องมีการพัฒนาเรื่องการต่อยอดด้าน Intellectual Property หรือ IP ให้สามารถแตกไลน์ เป็นธุรกิจอื่น เช่น มีตุ๊กตา มีคาแร็คเตอร์ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในตลาดเกมทั้งออนไลน์และบนมือ อย่างตลาดอินเดียที่มีศักยภาพและมีฐานผู้เล่นและลูกค้าจำนวนมาก อาจพิจารณาความร่วมมือ ทั้งด้านการพัฒนาเกมมือถือ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (Grow Engagement) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้เล่นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (Broaden Availability) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้เล่นเกมให้เติบโตไปด้วยกัน (Empower Community) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้ Influencer และผู้มีชื่อเสียงในวงการ ในการเจาะตลาดธุรกิจเกมให้ได้รับความนิยมมากขึ้นส่งผลให้เกิดการต่อยอดและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้

ที่มา: https://www.ksgindia.com/study-material/news/india-gaming-report-2024.html
https://www.mykhel.com/more-sports/online-gaming-industry-in-india-earned-inr-16428-crore-in-fy23-joydeep-mukherjee-cmo-deltatech-279019.html

 

 

jaJapanese