เกษตรกรเมืองสือจุ่ยซานใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตรรูปแบบใหม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกษตรกรเมืองสือจุ่ยซาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ได้เพิ่มความพยายามในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะมากขึ้นในการทำฟาร์มเรือนกระจก ซึ่งช่วยให้ผลผลิตของพวกเขาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีส่วนช่วยฟื้นฟูการเกษตรชนบทในท้องถิ่น

นายจางเซียง เจ้าของฟาร์มเรือนกระจกอัจฉริยะ กล่าวว่าเกษตรกรท้องถิ่นสามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำ และสามารถปรับระดับปริมาณน้ำในเรือนกระจกได้จากระยะไกล ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ช่วยให้การให้น้ำสามารถไหลไปถึงรากพืชได้อย่างแม่นยำ ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดค่าแรงเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มทั้งคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ ฟาร์มเรือนกระจกอัจฉริยะต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความเสถียรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสืบพันธุ์ของพืช การฆ่าเชื้อ และการควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดต้องใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ “ทุกครั้งที่มีความต้องการใหม่ เพียงโทรหาผู้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ บริษัทจะส่งคนมาช่วยดำเนินการให้อย่างอย่างรวดเร็ว” นายจางกล่าว “ขอบคุณพวกเขา ที่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้ว”

Shizuishan Power Supply Co., Ltd. กล่าวว่าบริษัทได้ส่งพนักงานไปเยี่ยมชมและสำรวจฟาร์มเรือนกระจกอัจฉริยะในท้องถิ่นเป็นประจำ รวบรวมความต้องการของเกษตรกร และดำเนินการตรวจสอบระบบสายไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และเจ้าหน้าที่ยังช่วยเปลี่ยนวาล์วใบมีด เต้าเสียบ สวิตช์ และอุปกรณ์การประปาที่เก่าแล้ว และแนะนำเกษตรกรให้ใช้โคมไฟกันน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาการให้บริการแบบกำหนดเอง (customized services) สำหรับหมู่บ้านในท้องถิ่นทั้งหมด โดยพิจารณาจากลักษณะการเกษตรที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างสถานีบริการหลายแห่งเพื่อให้บริการ “แบบครบวงจร” และครอบคลุมแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

ขณะเดียวกัน ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในสถานีไฟฟ้าย่อยในท้องถิ่น ซึ่งสามารถปกป้องและช่วยสนับสนุนการทำงานของสถานีย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจ่ายไฟฟ้าที่มีความเสถียรให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น ระบบใหม่นี้ติดตั้งกล้องระบบ HD จำนวน 79 ตัว และกล้องอินฟราเรด จำนวน 6 ตัว โดยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบได้ถึงร้อยละ 80 และช่วยลดระยะเวลาในการตรวจเจอข้อผิดพลาด และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ถึง 30 นาที การตรวจสอบคุณภาพสูงนี้สามารถปฎิบัติการได้แม้ในสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนสูง เช่น ลมแรงและฝนตกหนัก และสามารถรับประกันความปลอดภัยของในการปฏิบัติงานพนักงานได้อีกด้วย โดยบริษัทจะพยายามติดตั้งระบบลาดตระเวนอัจฉริยะให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งหมดในสือจุ่ยซานภายในครึ่งแรกของปีนี้

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง

เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตรรูปแบบใหม่นี้ เกษตรกรไทยควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตรลดลงมาตลอดหลายปี ทำให้ภาคการเกษตรจำเป็นต้องมีการปรับตัวโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป                                                                                   ————————————————————–—————————-

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

วันที่ 30 เมษายน 2567

แหล่งที่มา : https://www.chinadaily.com

jaJapanese