รัสเซียขอให้คาซัคสถานและเบลารุสเพิ่มการควบคุมการขายอาหารสัตว์ที่นำเข้าและส่งต่อไปรัสเซีย

หน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance หรือ FSVPS (Rosselkhoznadzor) แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ขอให้คาซัคสถานและเบลารุสเพิ่มการควบคุมการขายอาหารสัตว์ที่นำเข้าและส่งต่อไปรัสเซีย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลการตรวจสอบผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ในต่างประเทศที่ Rosselkhoznadzor ได้ดำเนินการเมื่อปี 2564-2566 ซึ่งได้พิจารณาถึงการละเมิดของผู้ผลิตในต่างประเทศต่อข้อกำหนดของกฎหมายด้านสัตวแพทย์ (the veterinary legislation) ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU)  Rosselkhoznadzor จึงได้มีข้อจำกัดชั่วคราวในการจัดส่ง (supply) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนด เข้ามายังสหพันธรัฐรัสเซีย  ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่ยังคงสิทธิในการจัดส่ง (supply) อาหารสัตว์เข้ามาในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียนั้น ได้มีการดำเนินการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการรัฐสำหรับตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่นำเข้ามา โดยในกรณีที่หากตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ  ก็จะมีการใช้มาตรการเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายใต้ห้องปฏิบัติการ (Measures to strengthen laboratory control) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเฉพาะราย หรือ มีการใช้มาตรการในเชิงจำกัด (Restrictive Measures)

 

จากการวิเคราะห์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายอาหารสัตว์ ปรากฏว่า ผู้ขายและโกดังเก็บของจำนวนมากที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ได้แก่ สาธารณรัฐเบลารุส และสาธารณรัฐคาซัคสถาน ดังนั้น เพื่อป้องกันการนำเข้าอาหารสัตว์ (animal feed)  และวัตถุเจือปนอาหารสำหรับสัตว์ (feed additives for animals) อย่างผิดกฎหมาย (ซึ่งมีการใช้มาตรการในเชิงจำกัด) ในรัสเซีย Rosselkhoznadzor จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ (competent authorities) ของเบลารุสและคาซัคสถานให้เพิ่มความเข้มแข็งในการควบคุมการเคลื่อนไหว (movement) ของอาหารสัตว์ (animal feed)  และวัตถุเจือปนอาหารสำหรับสัตว์ (feed additives for animals) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อห้ามและข้อจำกัด เข้ามาในสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วย  นอกจากนี้ Rosselkhoznadzor ยังได้ส่งข้อมูลไปยังกระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Internal Affairs) แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อใช้มาตรการตอบสนองที่จำเป็นเพื่อระงับการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ Rosselkhoznadzor ได้ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากผู้ประกอบการในไทย 6 ราย นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 และได้ขอให้หน่วยงานของไทยระงับการให้การรับรองอาหารสัตว์เลี้ยง (pet food) สำหรับสุนัขและแมว และขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง (pet treats) สำหรับสุนัขและแมวที่จะส่งไปยังผู้นำเข้ารัสเซียตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยไม่รวมสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสวยงาม (feed for ornamental animals) และสินค้าวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์ (feed additives) ที่กำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

 

การดำเนินการ Rosselkhoznadzor ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย ซึ่งในการลดอุปสรรคทางการค้าดังกล่าว คงต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการดำเนินการเพื่อหาทางออกร่วมกับ Rosselkhoznadzor และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายรัสเซียต่อไป

 

ที่มา:

– Russia asked Kazakhstan and Belarus to strengthen control over feed sales; Rosselkhoznadzor asked Kazakhstan and Belarus to strengthen control over the sale of feed  (https://iz.ru/1683256/2024-04-16/v-rossii-poprosili-kazakhstan-i-belorussiiu-usilit-kontrol-za-prodazhami-kormov)

– หนังสือ Rosselkhoznadzor (https://fsvps.gov.ru/wp-content/uploads/2024/03/%D0%A2%D0%A3-%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-5002.pdf)

 

 

jaJapanese