รัฐบาลบังกลาเทศอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพิ่มเติม

jaJapanese