สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของอิหร่าน

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของอิหร่าน

⧫ นักธุรกิจต่างชาติกว่า 2,900 รายเข้าร่วมงานอิหร่านเอ็กซ์โป 2024

เจ้าหน้าที่หอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการเกษตรแห่งอิหร่าน (ICCIMA) กล่าวว่า นักธุรกิจชาวต่างชาติ 3,000 ราย จะเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอิหร่านเอ็กซ์โป 2024 ซึ่งเป็นการจัดแสดงศักยภาพการส่งออกสินค้าของอิหร่าน ครั้งที่6 ณ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โดยจะจัดขึ้นภายในวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ในงานนี้จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออก 7 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการประมง พรมทอมือ หัตถกรรมและการท่องเที่ยว ยา อุปกรณ์ท างการแพทย์และผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม รวมถึงปิโตรเคมี เป้าหมายหลักของการจัดนิทรรศการคือการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ การขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของภาคเอกชนสู่เวทีระหว่างประเทศ และการสร้างบทบาททางการค้าและเศรษฐกิจใหม่กับประเทศต่าง ๆ
ที่ ม า : https://www.tasnimnews.com/en/news/2024/03/17/3056206/over-2-900-foreignbusinesspersons-to-take-part-in-iran-expo-2024

⧫ อิหร่าน บูร์กินาฟาโซ ขยาย ความร่วมมือทางการค้าและทางเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่จากอิหร่านและบูร์กินาฟาโซจัดการเจรจาเกี่ยวกับการพัฒนาคามร่วมมือและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยเป็นการการพบปะหารือระหว่าง Mr. Majid Takbiri หัวหน้าสำนักงานเอ็กซ์โปอิหร่านกับ Mr. Mohammadi Kaboureh เอกอัครราชทูตบูร์กินาฟาโซประจำเตหะราน ทั้งนี้Mr. Majid Takbiri ได้เชิญรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการค้าของบูร์กินาฟาโซเข้าร่วมงาน Iran Expo 2024 โดยหวั่งเสริมสร้างการค้าภาครัฐและเอกชนระหว่างสองประเทศ Mr. Majid Takbiri กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาปริมาณการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีจำนวนมาก ดังนั้นหอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการเกษตรของอิหร่าน (ICCIMA) พร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับหอการค้าบูร์กินาฟาโซโดยหวังการค้าระหว่างทั้งสองประเทศจะขยายออกไปในด้านยา บริการทางเทคนิค วิศวกรรม และอุตสาหกรรม

  • เอกอัครราชทูตบูร์กินาฟาโซเน้นย้ำการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้อิหร่านและบูร์กินาฟาโซมีศักยภาพสูงในการขยายความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้าและเศรษฐกิจ Mr. Kaboureh ได้กล่าวเสริมอีกว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศของเขาจะเข้าร่วมในงานอิหร่านเอ็กซ์โป 2024 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจทวิภาคีงานแสดงสินค้าที่จะแสดงความสามารถในการส่งออกของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (Iran Expo 2024) จะจัดขึ้นที่ Tehran Permanent International Fairgrounds  ระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2567
    ที่ ม า: https://www.tasnimnews.com/en/news/202 4/03 /16/30 55 558 /iran-burkina-faso-stressexpanding-trade-economic-cooperation

    ⧫ เตหะรานตั้งเป้าการค้ากับแบกแดดมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570

    Mr. Jahanbakhsh Sanjabi ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานอ่าวเปอร์เซีย กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในการประชุมครั้งล่าสุดของสำนักงานใหญ่ประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ กล่าวว่า อิหร่านตั้งเป้าหมายการค้ากับอิรักมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2570 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Mr. Mehdi Safari รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านด้านกิจการการทูตทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอิรักและซีเรีย Mr. Safari กล่าวถึงความสำคัญของมิติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับประเทศต่างๆ เช่น อิรักและซีเรีย และผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับทั้งสองประเทศ Safari กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากประเทศซีเรียกำลังฟื้นฟูดำเนินพัฒนาโครงการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ลงทุนในวงการอสังหาริมทรัพย์อิหร่านเข้าไปต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านไม่ละความพยายามในการร่วมมือกับนักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีกับเพื่อนบ้านทั้งสองดังกล่าวมาข้างต้น
    ที่มา: https://www.tasnimnews.com/en/news/2024/03/17/3056370/tehran-targeting-20-billion-intrade-with-baghdad-by-2027-official

jaJapanese