งานปารีสแฟชั่นวีคเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการจัดงานแฟชั่นวีคจากทั่วโลก

งานเดินแบบแสดงเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเสื้อผ้าชั้นสูง Paris Fashion Week (PFW) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1973  งานครั้งล่าสุดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วยบริษัทเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 108 แห่ง    เปิดงานด้วยการเดินแบบแสดงผลงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาแฟชั่นแห่งฝรั่งเศส    (Institute français de la mode – IFM )   และปิดรายการวันสุดท้ายด้วยงานเดินแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปของแบรนด์ Louis Vuitton

ในแต่ละปีมีการจัดงานเดินแบบแฟชั่นทั่วโลกมากกว่า 100 รายการ แต่งานใหญ่ที่สุดมีเพียง 4 รายการเท่านั้นจัดขึ้นใน 4 เมืองใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ กรุงปารีส, กรุงลอนดอน, เมืองนิวยอร์กและเมืองมิลาน  ในส่วนงานปารีสแฟชั่นวีคมีผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมชมการแสดงในแต่ละปี แบ่งเป็น งานแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้หญิง 8,000 คน, งานแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสำเร็จผู้ชาย 5,500 คน และงานแสดงเสื้อผ้าชั้นสูง (Haut-couture) 4,400 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 โชว์   การจัดงานในแต่ละครั้งแบรนด์ต่างๆจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงโดยอาจเริ่มต้นตั้งแต่  50,000 ยูโรจนถึงหลักหลายล้านยูโรสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง   ถึงกระนั้นก็ตามงานปารีสแฟชั่นวีคสามารถสร้างรายได้ให้กับแบรนด์ต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวมกันประเมินได้ถึง 10,000 ล้านยูโร และสร้างรายได้ให้กับประเทศฝรั่งเศสได้ถึง 1,200 ล้านยูโรในแต่ละปี

บริษัท Launchmetrics ทำหน้าที่คำนวณจำนวนผู้ชมงานแฟชั่นวีคที่จัดขึ้นทั่วโลก พบว่างานปารีสแฟชั่นวีคที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนปี 2023 มีผู้เข้าชมงานเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 22 สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 455 ล้านยูโร ส่งผลให้งานปารีสแฟชั่นวีคเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทั้งด้านจำนวนผู้ชมและรายได้เมื่อเทียบกับงานแฟชั่นวีคอื่นๆจากทั่วโลก

สมาพันธ์ผู้ประกอบการเสื้อผ้าชั้นสูงและสินค้าแฟชั่น (Fédération de la haute couture et de la mode-FHCM) ประกอบด้วยคณะผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่ควบตำแหน่งผู้บริหารของแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียง เช่น Chanel, Louis Vuitton เป็นต้น กล่าวสรุปปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้งานปารีสแฟชั่นวีคประสบความสำเร็จ ได้แก่

  • งานแสดงเสื้อผ้าชั้นสูง (Haute couture) มีจัดขึ้นเฉพาะงานปารีสแฟชั่นวีคเท่านั้น ผลงานที่นำมาเดินแบบแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างการออกแบบสร้างสรรค์เสื้อผ้าโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เกิดจากความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือด้านต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ต่อๆกันมา
  • การจัดงานระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลายเชื้อชาติ โดยงานครั้งล่าสุดมีผู้เข้าร่วมงานจาก 23 ประเทศทั่วโลก
  • การเปิดโอกาสให้แบรนด์แฟชั่นหน้าใหม่เข้าร่วมแสดงงาน

นาย Pascal Morand ประธานสมาพันธ์ FHCM  กล่าวเสริมว่าปัจจัยสำคัญอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมให้งานปารีสแฟชั่นวีคประสบความสำเร็จ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ, ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของฝรั่งเศส, ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการเชิญผู้ที่มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นให้เข้าร่วมงาน เช่น ดาราฮอลลีวู้ด, นักร้อง K-Pop   รวมทั้งการทำตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกทาง โดยระหว่างสถานการณ์โควิดทางสมาพันธ์ FHCM เปิดเว็บไซต์ให้ชมงานปารีสแฟชั่นวีค ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชมถึง 4 พันล้านคน

งานปารีสแฟชั่นวีคมีผลต่อการทำตลาดของแบรนด์เสื้อผ้าเป็นอย่างมาก ดังเช่น งานเดินแบบของแบรนด์ Lacoste ในครั้งที่ผ่านมาเลือกจัดแสดงในพื้นที่สนามเทนนิสที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเทนนิส French Open ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาจากกีฬาเทนนิสและความเป็นปารีเซียง

นาง Anna Wintour บรรณาธิการนิตยสาร Vogue American และผู้มีอิทธิพลทางด้านแฟชั่นระดับโลก ประกาศว่าการจัดงานในครั้งหน้า  นิตยสาร Vogue จะจัดงานเดินแบบบริเวณ Place Vendôme ใจกลางกรุงปารีสในวันที่ 23 มิถุนายน ปรับเร็วขึ้นกว่าวันที่จัดในปี 2023 หลังจากที่ประธานาธิบดี Emmanuel Macron อนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนวันเร็วขึ้นเพื่อให้งานปารีสแฟชั่นวีคได้จัดก่อนถึงกีฬาโอลิมปิกที่จะถึงในหน้าร้อนนี้

ความคิดเห็น สคต.

งานปารีสแฟชั่นวีคเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และงานฝีมือที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฝรั่งเศสซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้าง soft power ในรูปแบบหนึ่ง  นอกเหนือจากงานปารีสแฟชั่นวีคแล้วฝรั่งเศสจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นๆ หลายครั้งต่อปี  เช่น งาน Première Vision สำหรับสินค้าประเภทวัสดุ เส้นใย หนัง ฯลฯ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2024 ที่ Grand Palais Éphémère กรุงปารีส, งาน Interfilière สำหรับสินค้าชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ, งาน Who’s Next – Impact – Bijorcha สำหรับสินค้าแฟชั่นทุกประเภท ( เสื้อผ้าสำเร็จรูป, รองเท้า, เครื่องประดับ ฯลฯ) ซึ่งทั้งสองงานจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่  8 – 10 กันยายน 2024 ที่ Porte de Versailles กรุงปารีส   การเข้าร่วมงานต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดและพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

ที่มาของข่าว   

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos

https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/pourquoi-la-paris-fashion-week-surpasse-toutes-les-autres-2080726

jaJapanese