งานแสดงสินค้า China Food & Drinks Fair เป็นงานเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) สินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ในจีนตะวันตก จัดโดย China Sugar Industry Liquor Kind Group Corporation และได้รับการสนับสนุนจาก COFCO Corporation งานนี้มีชื่อเสียงในฐานะ “บอรอมิเตอร์ของอุตสาหกรรมอาหารจีน” และ “ทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม” โดยงานนี้เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่มีประวัติยาวนานที่สุดในจีน ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิต และฤดูใบไม้ร่วง) ปัจจุบัน พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า China Food & Drinks Fair แต่ละครั้งมีพื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางเมตร โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าประมาณ 3,000 ราย และผู้เข้าชมงานที่เป็นผู้ซื้อมืออาชีพถึง 150,000 ราย นอกจากการเจรจาธุรกิจการค้าแล้ว ภายในงานยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคชาวจีน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ

งานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair (CFDF) นครเฉิงตู ครั้งที่ 110
ในปี 2567 งานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair นครเฉิงตู ครั้งที่ 110 จะจัดระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 22 มีนาคม 2567 (3 วัน) ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ภายใต้ธีมงาน “Out with the Spring Festival, in with the CFDF” โดยสถานที่จัดงานแบ่งเป็น 2 แห่งหลัก พื้นที่รวมประมาณ 320,000 ตารางเมตร ได้แก่ 1) The Western China International Expo City 2) Century City International Exhibition Center นอกจากนี้ งานนี้ยังจัดที่โรงแรมระดับ 5 ดาวในนครเฉิงตู ตามที่ผู้จัดงานกำหนด
สินค้าที่จัดแสดงภายในงานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair นครเฉิงตู ครั้งที่ 110 ได้แบ่งสถานที่จัดงานและประเภทสินค้าที่จัดแสดง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
– The Western China International Expo City (อาคาร 1 – อาคาร 16) แบ่งเป็น 8 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร 2) เครื่องปรุงรสและส่วนผสม 3) อาหารนำเข้า 4) อาหารว่าง 5) ขนมขบเคี้ยวและเบเกอรี่ 6) คราฟต์เบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ 7) ไวน์และสุรานานาชาติ 8) อาหารทั่วไป
– Century City International Exhibition Center (อาคาร 1 – อาคาร 9) แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สุราท้องถิ่น 2) เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นม 3) บรรจุภัณฑ์และเครือข่ายโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair (CFDF) นครเฉิงตู ครั้งที่ 110
ทั้งนี้ ผู้จัดแสดงสินค้า (Exhibitors) มีผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย แคนาดา อเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน เป็นต้น จากอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สุราแบบดั้งเดิม ไวน์และสุรานานาชาติ เป็นต้น (ในงานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair นครเฉิงตู ครั้งที่ 108 ปี 2566 มีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 6,517 ราย มี 42 ประเทศเข้าร่วมงาน) ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าชมงาน (Visitors) มีผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/ประชาชนทั่วไป โดยวัตถุประสงค์ของผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ คือ การแสวงหาซัพพลายเออร์และคู่ค้ารายใหม่ รวบรวมข้อมูลตลาดและผลิตภัณฑ์ รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ และจัดซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ในงานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair นครเฉิงตู ครั้งที่ 108 ปี 2566 มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 386,000 คน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต.
งานแสดงสินค้า China Food & Drinks Fair เป็นงานเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ที่จัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ในจีนตะวันตก โดยภายในงานแสดงสินค้า China Food and Drinks Fair ครั้งที่ 108 ของปี 2566 ณ นครเฉิงตู มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้นสูงถึง 386,000 คน และพื้นที่จัดงานอยู่ที่ 320,000 ตารางเมตร ซึ่งนับเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของงานแสดงสินค้า China Food & Drinks Fair ขณะเดียวกัน ยังเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลกในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ความคึกคักและเป็นที่นิยมของงานฯ ทำให้ผู้ประกอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมองเห็นถึงศักยภาพมหาศาลของตลาดจีน
ทั้งนี้ งานแสดงสินค้า China Food & Drinks Fair ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการบุกเบิกตลาดจีน เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวโน้มตลาดอาหารของจีนในปัจจุบัน และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวจีน พร้อมทั้งยังมีโอกาสในการแสวงหาคู่ค้าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

————————————————–

แหล่งข้อมูล :
http://www.qgtjh.org.cn/
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

jaJapanese