รางวัล Ask Afrika Icon Brands ประจำปี 2566/2567 ของแอฟริกาใต้

               ผู้ได้รับรางวัล Ask Afrika Icon Brands™ ประจำปี 2565/2566 ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 แบรนด์ที่ได้รับรางวัลนื้ถือเป็นความสำเร็จที่ทรงเกียรติและสำคัญอย่างมาก

             รางวัล Ask Afrika Icon Brands™ (ดำเนินการโดย Askafrica ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมีความหลงใหลในการนำความจริงและความซื่อสัตย์มาสู่การวิจัยตลาด) เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ชาวแอฟริกาใต้รักและเชื่อถือมากที่สุด โดยใช้การสำรวจ The Target Group Index (TGI)  ซึ่งสำรวจผู้บริโภคที่มีต่อการใช้งานและทัศนคติเชิงกลยุทธ์ของสินค้าต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ Icon Brands การสำรวจครั้งนี้ ถือเป็นการสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ ครอบคลุม 18 กลุ่มสินค้า จากผลิตภัณฑ์หลายร้อยประเภทและหลายพันแบรนด์ โดยได้สำรวจผู้บริโภค 24,760 ราย              ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริโภควัยผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 28.68 ล้านรายในแอฟริกาใต้

แบรนด์ Lucky Star, Kiwi และ Coca-Cola ซึ่งเป็นแบรนด์สามอันดับแรก ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับสถานะ Icon Brand เนื่องจากมีความเข้าใจผู้บริโภค มีจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม และเชื่อมต่อความรู้สึกกับผู้บริโภคอย่างแข็งแกร่ง แบรนด์เหล่านี้จึงได้รับความไว้วางใจในระดับสูง สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สร้างความสุขและสนับสนุนการส่วนร่วมเชิงบวกต่อชุมชน

               ทั้งนี้ การตัดสินผู้ได้รับรางวัล เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่แตกต่างกันสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลจาก TGI สนับสนุนว่า แบรนด์ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีจะครองใจผู้บริโภค ทั้งนี้ ผลการสำรวจ 235 แบรนด์ พบว่า หนึ่งในสามของแบรนด์ดังกล่าวมีสโลแกนที่สื่อถึงอารมณ์ผู้บริโภค ซึ่งสื่อให้เห็นว่า นักการตลาดควรเข้าใจผู้บริโภคและตระหนักถึงบทบาทของแบรนด์ต่อผู้บริโภค เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

      รายชื่อแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Ask Afrika Icon Brands ประจำปี 2566/2567 ของแอฟริกาใต้                  

ประเภทรางวัล (Category Brands) แบรนด์ อันดับ
Tinned fish Lucky Star 1
Shoe polish Kiwi 2
Carbonated soft drinks/colas Coca-Cola 3
Tinned fruit Koo 4
ประเภทรางวัล (Category Brands) แบรนด์ อันดับ
Liquid antiseptics Dettol 5
Powder mixes Drink O Pop 6
Dishwashing liquids/ dish soap

(for washing dishes by hand)

Sunlight 7
Tinned/canned beans Koo 8
Toothpaste Colgate 9
Yeast Gold Star 10
Tinned vegetables Koo 11
TOOTHBRUSHES -Manual toothbrush Colgate 12
Feminine sanitary products pads towels Always 13
Paint Dulux 14
Spreads: peanut butter Black Cat 15
Dishwashing detergents

(for use in an electric dishwashing machine)

Sunlight 16
Hand sanitizers Dettol 17
Breakfast cereals (hot) -oats Jungle Oats 18
Anti-allergy remedies Allergex 19
Insecticides or insect repellents Doom 20
Energy tablet Berocca 21
Tinned meat Bull Brand 22
Banks/financial institutions Capitec Bank 23
Pasta Fatti’s and Moni’s 24
Household bleaches Jik 25
Mageu / maheu Mageu No 1 26
Maas or buttermilk – buttermilk Dewfresh 27
Stock products Knorrox 28
Spreads: jams or marmalades All Gold 29
Flavoured water (including herbal and premium) Aquelle 30
Wine – bottled& boxed table wine 4th Street 31
Feminine sanitary products – liners Always 32
Mobile phone devices Samsung 33
Sport drinks Powerade 34
Powdered creamers. Coffee/tea Nestlé Cremora 35
Shopping for groceries Shoprite 36
ประเภทรางวัล (Category Brands) แบรนด์ อันดับ
Disposable razors Gillette 37
Fabric conditioners/softeners Sta-soft 38
Telecommunications MTN 39
Sugar and artificial sweeteners (sugar) Huletts 40
Frozen fish products I&J 41
Custard-powder Moir’s 42
Baking aids-baking powder Royal 43
Baking aids-essence and colourants Robertsons 44
Fresh milk Clover 44
Evaporated milk Nestlé Ideal Milk 46
Feminine sanitary products- tampons Kotex 47
Sport drinks Energade 48
Chewable energy sweets Turbovite 49
Baking aids-essence and colorants Moir’s 50
Sachets energy Bioplus 51
Condensed milk Nestlé     52

                 ความเห็นของ สคต. : การประกาศผลรางวัล Ask Afrika Icon Brands ประจำปี 2566/2567 ของแอฟริกาใต้ ทำให้ผู้บริโภคแอฟริกาใต้มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสินค้าที่ได้รับรางวัลในวงกว้าง สำหรับแบรนด์ Lucky Star ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ประเภทปลากระป๋อง สินค้าของ Lucky Star เช่น ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ/ซอสพริก/น้ำมันพืช             ปลาทูน่าในน้ำมัน/น้ำเกลือ ปลาแมคคอเรลในน้ำมัน/น้ำเกลือ ถั่วเหลืองในซอสต่างๆ (ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ แกงกระหรี่) เป็นต้น ในเว็บไซต์ของ Lucky Star ไม่เพียงแต่แนะนำสินค้า/โปรโมชั่นแล้ว ยังเผยแพร่กิจกรรม CSR ต่อชุมชน รวมทั้งจัดทำ e-Book “The Test of The nation Recipe Book” สูตรอาหารที่ใช้สินค้าจาก Lucky Star (สูตรอาหารแนะนำโดยเชฟท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด) เช่น พิซซ่า ทาร์ต ทอดมัน แกง สตูว์ ข้าวผัด สลัด ซึ่งสะดวกและสร้างความประทับใจต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ สินค้า Lucky Star บางรายการที่ข้างกระป๋องจะมีโลโก้พิเศษจากหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติมนอกจากโลโก้มาตรฐานสินค้า) อาทิ โลโก้ของมูลนิธิโรคหัวใจและหลอดเลือด(สื่อว่าอาหารมีประโยชน์ต่อหัวใจ) โลโก้ของมูลนิธิโรคเบาหวาน(สื่อว่าอาหารนี้ปลอดภัยต่อผู้ป่วยเบาหวาน) โลโก้ฮาลาล อนึ่ง Luck Star ใช้วัตถุดิบบางรายการ เช่น ปลาซาดีน ปลาทูน่า จากไทย (ระบุข้างกระป๋องว่าปลาจากไทย บรรจุในแอฟริกาใต้)

สำหรับส่งออกสินค้าอาหารไทยไปยังแอฟริกาใต้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกต้องวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการขาย รวมไปถึงภาษาและวัฒนธรรมเพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในตลาดแอฟริกาใต้

                         ที่มาข่าว/เครดิตภาพ :www.bizcommunity.com/

プレトリア国際貿易促進局

กุมภาพันธ์ 2567

jaJapanese