Temu แฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน บุกตลาดแอฟริกาใต้

Temu แฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน บุกตลาดแอฟริกาใต้

Temu (เทมู) แฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจากจีน บริหารงานโดย PDD Holdings                     (เจ้าของแฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ PinDuoDou ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในจีน) โดย Temu ได้เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก เมื่อเดือนกันยายน 2565 ได้เปิดตัวในสหรัฐอเมริกา และได้รับการต้อนรับอย่างดี

Temu ได้เข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 (เป็นประเทศที่ 49 ของ Temu) โดยสินค้าที่จำหน่ายขนส่งมาจากจีน (ระยะเวลาประมาณ 6 – 20 วัน) สินค้าจึงมีข้อได้เปรียบด้านราคา และช่วงเปิดตัวได้กำหนดให้ไม่เสียค่าขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีการแจกคูปองส่วนลด สินค้าส่วนใหญ่ใน Temu ราคาประมาณ 10 แรนด์ ถึง 300 แรนด์ (1 แรนด์ ประมาณ 1.90 บาท) แต่มีสินค้าบางรายการที่มีราคาสูงกว่า 1,000 แรนด์ อาทิ เครื่องสำรองไฟ แบตเตอรี่  ทั้งนี้ Temu ใช้บริการบริษัทขนส่ง Buffalo Express (รายเดียวกับที่ Shein แฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจากจีน ใช้บริการ) Buffalo Express ให้บริการแบบไร้รอยต่อโดยประสานกับศุลกากรแอฟริกาใต้(South African Revenue Service:SARS) ธนาคารท้องถิ่นและบริษัทขนส่งต่างๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 Buffalo ได้ซื้อพื้นที่ขนาด 25,000 ตารางเมตรเพื่อคัดแยกสินค้า โดยที่ 6,000 ตารางเมตร เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน

สำนักข่าว News24 ของแอฟริกาใต้ รายงานว่า ผู้ค้าปลีกในแอฟริกาใต้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบ Temu เนื่องจากกังวลว่าจะใช้ช่องว่างทางการกฎหมายในประเด็นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ Temu เกิดข้อได้เปรียบเรื่องราคาสินค้า

คุณ Michael Michael ผู้บริหารสมาพันธ์ค้าปลีกเสื้อผ้า ได้ยกตัวอย่างว่า การนำเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอมายังแอฟริกาใต้ ต้องเสียภาษีนำเข้า 45% และ VAT 15% แต่พบว่า การสั่งซื้อเสื้อราคา 600 แรนด์ ใบเสร็จระบุ 660 แรนด์ แสดงว่าภาษีนำเข้า 60 แรนด์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการชำระภาษีนำเข้า                  ผิดประเภท อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ว่าศุลกากรจะตรวจสอบสินค้านำเข้าทุกชิ้น แต่จำเป็นต้องพัฒนาระบบที่ช่วยแก้ปัญหาด้านภาษี เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับผู้ค้าปลีกในประเทศ

อย่างไรก็ตาม Temu ชี้แจงว่า ได้ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของแอฟริกาใต้ซึ่งอนุญาตให้สินค้ามูลค่าต่ำ(de minimis rule)สามารถเข้าสู่แอฟริกาใต้โดยไม่ต้องสำแดงสิ่งของเพื่อเสียภาษี โดยราคาสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์ ยังไม่รวมภาษีนำเข้าและ VAT ทั้งนี้ Temu ย้ำว่า ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จ

ความเห็นของ สคต. การค้าออนไลน์ในแอฟริกาใต้ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปี 2566 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของแอฟริกาใต้ คิดเป็นดับที่ 42 ของโลก ประมาณ 7,217.8 ล้านเหรียญสหรัฐ                  ปัจจุบัน แฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมในแอฟริกาใต้ อาทิ takealot.com superbalist.com  woolworths.co.za และมีแนวโน้มว่าการค้าออนไลน์จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2568 คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุนี้ ตลาดอีคอมเมิร์ซในแอฟริกาใต้จึงดึงดูดใจแฟลตฟอร์ม     อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ข้ามชาติ อาทิ Temu Shein อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของ Temu กำลังถูกผู้ค้าปลีกในแอฟริกาใต้ ร้องเรียนว่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเลี่ยงภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งประเด็นนี้ได้สร้างความท้าทายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

 

ที่มาข่าว www.dailyinvestor.com  www.techcentral.co.za

ประมวลโดย สคต. ณ กรุงพริทอเรีย

e-Mail: main@thaitradeofficesa.co.za

กุมภาพันธ์ 2567

jaJapanese