อยากแก้ไขเศรษฐกิจต้องอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง

คณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง ได้จัดการประชุมหารือแก้ไขปัญหาท่าบก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผ่านมา โดยมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รองประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสภาแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วย รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ รองเจ้าแขวง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐ ผู้พัฒนาท่าบกและภาคธุรกิจเข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการหารือแก้ไขปัญหาท่าบกและยังรับฟังการรายงานจากผู้พัฒนาท่าบกทั้งสามแห่ง (ท่านาแล้ง สะหวันนะเขต และ วังเต่า)

 

ในโอกาสดังกล่าว นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกฯ กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งเป็นงานหลักของวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ-การเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาขนส่งสินค้า และต้นทุนด้านการค้าและการขนส่ง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของสปป.ลาว ดังนั้น รัฐบาลสปป.ลาว จึงรวบรวมคณะกรรมาธิการด้านการค้า และ คณะกรรมการขนส่งแห่งชาติ ให้เป็นคณะเดียวกัน ตามดำรัสเลขที่ 145/นย. วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ภายใต้ชื่อ คณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง เพื่อช่วยให้การประสานงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความสะดวกขึ้น ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งยังเป็นปัญหาสำคัญ เร่งด่วน ของเศรษฐกิจ-การเงิน ปัญหาเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้า และหนี้สินต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีคำแนะนำให้คณะกรรมการค้นคว้าปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกสินค้า ให้มีความรวดเร็วและลดความสิ้นเปลืองให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นต้องทำการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐและผู้ลงทุนหรือผู้พัฒนาท่าบกให้มีความสะดวกขึ้น ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนและเงินตราจากต่างประเทศ

 

ท่านรองนายกฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผ่านมารัฐบาลมีการออกประกาศแล้วหลายฉบับ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาของท่าบก ซึ่งในที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งทั่วประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนผ่านมา ปัญหาของท่าบกเป็นประเด็นหลักที่ยกขึ้นหารือและได้มอบหมายให้กองเลขาคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังรับฟังข้อเสนอทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือ และหาช่องทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในลำดับต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

jaJapanese