อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศจีน ต้องนึกถึงเมืองชายฝั่งทะเลทางตะวันออก เป็นอันดับแรก อาทิ เมืองเซินเจิ้น ตงกวน เป็นต้น ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่ง “โรงงานของโลก” แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเจียงซี มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง

 

ในปี 2564 ถือเป็นช่วงสดใสที่สุดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเจียงซี โดยมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.01 ล้านล้านหยวน กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าทางการตลาดมากที่สุดของมณฑลเจียงซี และขนาดของอุตสาหกรรมจัดอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ โดยรายได้ของอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของมณฑล มีอัตราส่วนร่วมต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมมณฑลถึงร้อยละ 50.2

 

มณฑลเจียงซีเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงทศวรรษ 1980 แบรนด์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง อาทิ Ganxin Color TV และ Phoenix Camera ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อปลูกฝังและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในมณฑล จึงมีการนำนโยบายภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา และการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยจัดให้พื้นที่เมืองหนานชาง เป็นแกนหลักอุตสาหกรรมไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor LED Lighting) และพื้นที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเทอร์มินัล (Intelligent terminal industry) เมืองจี๋อัน เป็นแกนหลังของเทอร์มินัลการสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และเป็นพื้นที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมืองจิ๋วเจียงและก้านโจว เป็นพื้นที่ศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่และอุตสาหกรรมแผงวงจร เมืองซ้านเหลา อี๋ชุน และยิงถานเป็นพื้นที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ลิเธียม และ เครือข่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต (Internet of Things) เป็นต้น ปัจจุบัน มณฑลเจียงซี มีองค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศถึง 2,214 แห่ง ซึ่งรวมถึง 16 บริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านหยวน อาทิ Huaqin (https://www.huaqin.com/), Jiangxi Luxshare Intelligent Manufacture (https://www.luxshare-ict.com/), Shaoxing Sunny world (https://www.zsmls.com/)  เป็นต้น

 

ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ อุตสาหกรรม LED ในท้องถิ่นของเมืองหนานชาง มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทออปโตอิเล็กทรอนิกส์และโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากได้เข้าสู่มณฑลเจียงซี กลายเป็นกลไกอันทรงพลังในการผลักดันเติบโตของอุตสาหกรรม LED ในมณฑล ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่มณฑลของจีน ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรม LED ที่สมบูรณ์ เมืองหนานชางมีกำลังการผลิตชิป LED และส่วนประกอบที่ครบวงจร ขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม LED แนวหน้าของประเทศ

 

      บนเส้นทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเจียงซี ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มขาดความคิดริเริ่ม การผลิตส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางไปจนถึงระดับล่าง ส่งผลให้ช่องว่างในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มีไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ สมาคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต้องเพิ่มการผลักดันให้ องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีระดับสูง โดยมีการจัดแพลตฟอร์มนวัตกรรมและสถาบันวิจัยทางเทคโนโลยีจำนวนมาก อาทิ Huawei Nanchang Research Institute, Microsoft AI+VR Innovation Base และ Beihang Jiangxi Research Institute เป็นต้น โดยมีการผสานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของนวัตกรรมใหม่ การบ่มเพาะธุรกิจ และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ และ การสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมในระดับไฮเอนด์

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในหลายด้าน ที่สร้างโอกาสในการทำงาน และสร้างงานใหม่ในหลายสาขา นอกจากนี้ สินค้าและบริการมีความต้องการในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยยังต้องพึงพาการนำเข้าชิ้นส่วนหลักที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการลงทุน การวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง การพัฒนาบุคลากรไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับวิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพสูงจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิตสินค้า และเพิ่มการแข่งขันในตลาดโลก

 

                       ที่มา:

https://mp.weixin.qq.com/s/21Oi4YARVkCvjrjyFVuBIg

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

8 กันยายน 2566

jaJapanese