ฉันต้องการ... รับคำปรึกษา/
ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางในการรับบริการ

รับคำปรึกษา/ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

สายด่วน 1169

              บริการให้ข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ อาทิ

      • ส่งออกสินค้า…มีขั้นตอนยังไง?
      •  หาคู่ค้าได้ที่ไหน?
      • สมัครสมาชิกกรมได้ยังไง?
      • สนใจร่วมงานแสดงสินค้าต้องทำยังไง?
รับคำปรึกษา/ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

เคาน์เตอร์บริการ

              เดินทางมาขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

              (ชั้น 3 อาคารริมถนน) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดยโทรนัดหมายได้ที่ สายด่วน 1169 หรือ DITP Chat

รับคำปรึกษา/ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

วิดีโอคอล

              ขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบวิดีโอคอล โดยทำการนัดหมายวันและเวลา ได้ที่สายด่วน 1169 หรือ DITP Chat 

รับคำปรึกษา/ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

DITP Chat

              แชทกับ “น้องใส่ใจ” บอทคู่หูผู้ส่งออก ได้ตลอดเวลา 24/7 บน DITP Chat ในหลากหลายช่องทาง 

              หมายเหตุ สามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ในวันและเวลาราชการ หรือฝากคำถามและข้อมูลติดต่อไว้ในแชท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รับคำปรึกษา/ร้องเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศ

การขอรายชื่อผู้นำเข้าในต่างประเทศ

              แจ้งความประสงค์ขอรายชื่อผู้นำเข้าได้ที่สายด่วน 1169 และจัดส่งเอกสาร (ตามแบบฟอร์ม) มาที่อีเมล 1169@ditp.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

              *กรมขอสงวนสิทธิ์การขอรายชื่อฯ สำหรับสมาชิกกรมเท่านั้น*