ฉันต้องการ... ขยายตลาดต่างประเทศ

            เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางขยายตลาดส่งออกสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกิจการค้าในต่างประเทศและผู้ซื้อในแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลในการทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม DITP มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ประกอบด้วย

งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

          เป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยพบปะเจรจาการค้ากับผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่กรมและหน่วยงานพันธมิตรเชิญเข้ามาเยี่ยมชมงาน เหมาะกับผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการมืออาชีพที่ต้องการหาผู้ซื้อรายใหม่ นำเสนอสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือแสดงศักยภาพของบริษัท และผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการทดสอบตลาดหรือศึกษาความต้องการของผู้ซื้อ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ในแต่ละปีกรมมีการจัดงานแสดงสินค้าประมาณ 5 งาน แบ่งตามกลุ่มสินค้าส่งออกหลักของไทยดังนี้

ขยายตลาดต่างประเทศ
กลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ขยายตลาดต่างประเทศ
กลุ่มสินค้าของขวัญของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องหนัง ของใช้ในครัวเรือน
ขยายตลาดต่างประเทศ

กลุ่มสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ

ขยายตลาดต่างประเทศ

กลุ่มสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง

ขยายตลาดต่างประเทศ

กลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ขยายตลาดต่างประเทศ
กลุ่มสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ขยายตลาดต่างประเทศ
กลุ่มสินค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

    • Specialized Overseas Trade Fair

            เป็นกิจกรรมที่กรมนำผู้ประกอบการไทยไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศภายใต้คูหาประเทศไทย (Thai Pavilion) งานแสดงสินค้าที่กรมเข้าร่วม จัดโดยผู้จัดงานที่มีชื่อเสียง/เป็นที่เชื่อถือในวงการ และเป็นการจัดแสดงสินค้าเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม (Specialized Trade Fair) อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ สุขภาพความงาม ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง

    • Top Thai Brands/Thailand Week

            เป็นงานแสดงสินค้าไทยที่จัดในต่างประเทศ โดยกรมเป็นผู้จัดงานเอง มุ่งเน้นตลาดอาเซียน จีน และอินเดีย เพื่อนำเสนอสินค้าและธุรกิจบริการไทยแบบองค์รวม และตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีประเทศ โดยงานแสดงสินค้า Top Thai Brands จะมุ่งเน้นสินค้า/ธุรกิจบริการของไทยที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง

            ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/

คณะผู้แทนการค้าไทย

    • คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ (Out-going Trade Mission)

            เป็นกิจกรรมขยายตลาดที่กรมนำคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ อาจจะหลาย เมืองหรือหลายประเทศในคราวเดียวกัน เพื่อจับคู่หรือนัดหมายเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าต่างประเทศที่สนใจ พร้อมสำรวจตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการที่สำคัญ

    • คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย (In-coming Trade Mission)

            เป็นกิจกรรมที่กรมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เชิญคณะผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย ณ สถานที่ที่กรมจัดกิจกรรม

           ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/

โครงการ SMEs Pro-active

ขยายตลาดต่างประเทศ

        เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMEs เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศด้วยตนเอง โดยสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกรม กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ SMEs Pro-active แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) งานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership) กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce)

        ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/

การขยายการส่งออกผ่าน

ขยายตลาดต่างประเทศ

      แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้พรมแดนและไร้ข้อจำกัดด้านเวลา ผู้ประกอบการสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่าน THAITRADE.COM ใน 2 รูปแบบ คือ
      (1) แบบ B2B หรือการนำเสนอสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และ
      (2) แบบ B2C เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ขายปลีก หรือที่เรียกว่า TopThai Flagship Store บนแพลตฟอร์ม การค้าออนไลน์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Amazon ในตลาดสหรัฐอเมริกา Tmall Global ในตลาดจีน Shopee ในตลาดสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ THAITRADE.COM ยังมีบริการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าแบบครบวงจรเพียงลงเวลานัดหมายผ่านระบบ THAITRADE.COM

      ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.thaitrade.com/home
      หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook: ThaiTrade.com

งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

    งานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบที่กรมจัดขึ้นตามกลุ่มสินค้าส่งออกหลักของไทย เพื่อใช้เป็นช่องทางทางเลือกในการขยายตลาดให้กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงาน แสดงสินค้านานาชาติในประเทศที่กรมจัดขึ้น โดยปัจจุบันงานแสดงสินค้าเสมือนจริงที่เปิดบริการให้ผู้ชื้อ/ผู้นำเข้า สามารถเข้ามาชมและเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการได้ตลอดปี ได้แก่ งาน THAIFEX Virtual Trade Show https://www.thaifex-vts.com/ งาน TAPA Virtual Trade Show https://tapa2023.ditpvirtual.com/en-US

      ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ditpvirtual.com
      

    ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกกรม (DITP Member) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรม การนำเสนอรายชื่อให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าที่สนใจเจรจา ธุรกิจการค้าสินค้า/บริการไทย ตลอดจนการรับข่าวสารกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศ/เคล็ดลับการค้าก่อนใคร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/