การปรับรูปแบบการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

en_USEnglish