“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP28 เรื่อง BARK Air สายการบินสำหรับคนรักสุนัข

 

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมทั่วโลก จากข้อมูล World Population Review รายงานว่า ในปี 2567 เฉพาะในสหรัฐฯ มีประชากรสุนัขมากถึง 90 ล้านตัว แล้วถือเป็นประเทศที่มีสุนัขมากที่สุดในโลกอีกด้วย

 

ทั้งนี้ นอกจากสหรัฐฯ จะมีจำนวนประชากรสุนัขมากแล้ว ผู้บริโภคชาวอเมริกันยังมีลักษณะพฤติกรรมการดูแลสุนัขแบบมนุษย์ หรือ Pet Humanization อีกด้วย โดยมักจะกล้าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงทำให้เกิดสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบในตลาดปัจจุบัน

 

เมื่อไม่นานมานี้ในสหรัฐฯ ได้มีการเปิดตัวสายการบิน Bark Air ที่ให้บริการเดินทางทางอากาศสำหรับสุนัขและเจ้าของภายในห้องโดยสารเครื่องบิน เพื่อตอบสนองความต้องการเจ้าของสุนัขที่ต้องการเดินทางร่วมกับสุนัขมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะมีให้บริการตั้งแต่รถรับส่งระหว่างที่พักและสนามบิน ห้องรับรองพิเศษและอาหารที่สนาบบิน รวมถึงบริการอาหารว่าง และนวดสปาสำหรับสุนัขบนเที่ยวบินด้วย โดยให้บริการผ่านเที่ยวบินเช่าเหมาลำซึ่งได้เปิดให้บริการเที่ยวบินแรกไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

 

ในเบื้องต้นให้บริการเดินทางภายในประเทศระหว่าง 6 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ ได้แก่ ชิคาโก ลอสแองเจลีส ไมอามี นิวยอร์ก ฟีนิกส์ และซานฟรานซิสโก นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางระหว่างประเทศ 2 เส้นทางระหว่างสหรัฐฯ – ลอนดอน และปารีส ด้วย

 

โดยสายการบินดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดของเครือบริษัท BARK Inc. ที่ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าสำหรับสุนัขผ่านระบบสมาชิก (Subscription หรือ Direct to Customer) ซึ่งประสบความสำเร็จมากในตลาดสหรัฐฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ในปี 2566 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้นประมาณ 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ในส่วนของอัตราค่าบริการเดินทางเครื่องบิน สำหรับเจ้าของและสุนัข เส้นทางระหว่างนิวยอร์ก – ลอสแอนเจลีสจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเส้นทางระหว่างนิวยอร์ก – ลอนดอนจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Mr. Matt Meeker ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท กล่าวว่า ผลการตอบรับของผู้บริโภคในตลาดถือว่าดีมาก มียอดสำรองที่นั่งเต็มไปจนถึงเดือนกรกฏาคม อีกทั้ง ยังมีผู้บริโภคต้องการให้เปิดเส้นทางเดินทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาวางแผนขยายเที่ยวบิน เส้นทางการบิน และขนาดเครื่องบินเพิ่มในอนาคต

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.51 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ตลาดขยายตัว ปัจจุบันคาดว่า มีจำนวนสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ทั้งสิ้นประมาณ 146 ล้านตัว โดยเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเป็นประชากรสุนัข อีกทั้ง พฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันเอง ยังใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูสุนัขเพิ่มมากขึ้นด้วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,077.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัวต่อปี

 

นอกจากนี้ กระแสพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแบบมนุษย์ (Pet Humanization) โดยเฉพาะในกลุ่มสุนัขและแมว ยังก่อให้เกิดกระแสความต้องการบริโภคสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงรายการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับการบริการเดินทางโดยเครื่องบินที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารชาวอเมริกันต้องการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของตนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบริการเดินทางทางเครื่องบินสำหรับสุนัขยังเป็นธุรกิจใหม่ที่อาจจะยังไม่มีโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทยในขณะนี้ แต่การปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันต้องการบริโภคและพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าและบริการรายการอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่ไทยมีสัดส่วนตลาดสูงในสหรัฐฯ

 

โดยในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี 2567 ไทยมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสุนัขและแมวไปยังตลาดสหรัฐฯ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 292.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งส่วนมากเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสุนัขและแมวในตลาดระดับกลางซึ่งมีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดโดยเฉพาะด้านราคา

 

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมจึงอาจจะพิจารณาปรับธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมี่ยมระดับบนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัว

 

นอกจากนี้ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ยังขยายตัวไปสู่กลุ่มสินค้าและบริการหลังสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต หรือ Pet Aftercare Business ซึ่งกำลังขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จึงน่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มโกศเซรามิก กล่องบรรจุอัฐิ แผ่นป้ายชื่อและป้ายที่ระลึก รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยในอนาคตด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://youtu.be/K47b5ChZV80

 

******************************

 

Royal Thai Consulate General, Commercial Office (Thai Trade Center) - Chicago

 

en_USEnglish