ออร์แกนิกบูมอย่างต่อเนื่องในสวิตเซอร์แลนด์ สร้างยอดขายกว่า 4,075 พันล้านสวิสฟรังก์

จากข้อมูลของ Bio Suisse องค์กรรับรองสินค้าออร์แกนิกที่ได้รับรองจากรัฐบาลสวิส พบว่า ในปี 2023 เป็นปีที่ท้าทายตลาดสินค้าออร์แกนิกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมากจากภาวะอัตราเงินเฟ้อสูง สินค้าราคาแพง และผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างประหยัด แต่สินค้าออร์แกนิกก็ยังเป็นที่นิยม และผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี สินค้าออร์แกนิกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 11.6 (ปี 2022 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.2) มียอดขายอยู่ที่ 4,075 พันล้านสวิสฟรังก์ (ปี 2022 มียอดขาย 3,873 พันล้านสวิสฟรังก์) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าออร์แกนิกในสวิตเซอร์แลนด์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Picture: Watson
มูลค่าการใช้จ่ายซื้ออาหารออร์แกนิกของผู้บริโภคชาวสวิส

นอกจากนี้ ในปีที่แล้วผู้บริโภคชาวสวิสมีมูลค่าการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิกสูงที่สุดในโลกเฉลี่ย 454 ฟรังก์สวิสต่อคน (ปี 2022: มูลค่า 439 ฟรังก์สวิสต่อคน) เพิ่มขึ้น 15 ฟรังก์สวิสต่อคนจากปีก่อนหน้า ผู้บริโภคประมาณครึ่งหนึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทุกวันหรือหลายครั้งต่อสัปดาห์ สินค้าออร์แกนิกที่มีการซื้อมากที่สุด ได้แก่ ไข่ ขนมปังสด ผักและผลไม้ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 20

ออร์แกนิกบูมอย่างต่อเนื่องในสวิตเซอร์แลนด์ สร้างยอดขายกว่า 4,075 พันล้านสวิสฟรังก์
ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าออร์แกนิกในสวิตเซอร์แลนด์

ช่องการการจำหน่ายสินค้าออร์แกนิก

Coop ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของสวิส เป็นผู้นำตลาดสำหรับอาหารออร์แกนิก มีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 41.1 ด้วยยอดขายประมาณ 1,592 พันล้านฟรังก์ Migros Supermarket อยู่ในอันดับที่สองโดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 32.5 ยอดขายประมาณ 1,260 พันล้านฟรังก์สวิส ร้านขายเฉพาะสินค้าออร์แกนิกมีส่วนแบ่งร้อยละ 8.2 ด้วยยอดขาย 317 ล้านฟรังก์สวิส

เกษตรอินทรีย์ในสวิตเซอร์แลนด์

ในปี 2023 ตามข้อมูลของ Bio Suisse พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ถึง 187,000 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้น 10,000 เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ถึงร้อยละ 18 ของพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศทั้งหมด

ฟาร์มเกษตร 7,362 แห่งได้จดทะเบียนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนปีที่แล้วแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง (บริษัทจดทะเบียนใหม่ 21 บริษัท) ในส่วนของบริษัทค้าปลีกและบริษัทแปรรูปที่ได้รับการรับรองก็เพิ่มขึ้นจำนวน 48 รายเพียง ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว (บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 1,356 รายที่มีฉลากออร์แกนิก)

รัฐ Bern เป็นรัฐที่มีฟาร์มเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 1,381 แห่ง รองลงมาคือ รัฐ Graubünden จำนวน 1,279 แห่ง : ธุรกิจมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ (ธุรกิจในปี 1989 รวมถึงฟาร์มออร์แกนิก 1,279 แห่ง) ผลิตออร์แกนิกในแคนตันของ Graubünden สถานการณ์ในรัฐเบิร์นแตกต่างออกไป โดยจากฟาร์มทั้งหมด 9,309 แห่ง มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ทำเกษตรอินทรีย์

ที่มา

www.bio-suisse.ch

www.watson.ch

en_USEnglish