การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

วันนี้ (22 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ รวมถึงคณะทำงานในแต่ละด้าน ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ คือการพิจารณางบประมาณในการจัดทำโครงการ OFOS หรือ One Family One Soft Power (1 ครอบครัว 1 Soft Power) เพื่อส่งเสริมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากการ “พัฒนาคน” โดยจะเฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัว อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน เพื่อนำมาส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพ ผ่าน “ศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์” ที่จะมีในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับประเทศ ให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะสร้างสรรค์ของตัวเองในทุกด้าน ไม่ว่าทักษะด้านการทำอาหาร ร้องเพลง แฟชั่น ศิลปะ มวยไทย และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะ “ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแม้แต่บาทเดียว” ทั้งนี้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางออนไซต์ และออนไลน์ ไม่จำกัดว่าเป็นใคร จบการศึกษาอะไรมาก่อนหน้า ขอเพียงแค่มีความสนใจก็สามารถสมัครได้ เพื่อเป้าหมายภายใน 4 ปีข้างหน้า สร้างแรงงานทักษะสูง 20 ล้านคน ซึ่งนั่นคือการสร้างงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง ที่มีรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปีในอนาคต

โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เห็นชอบ ให้จัดการการอบรม OFOS โดยจะเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทุกหลักสูตรต้นเดือนมิถุนายนนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกหมูบ้านทั่วประเทศ สำหรับปี 2567 ตั้งเป้าหมายที่จะอบรบออนไลน์รวมกว่า 266,400 คน และจะมีการอบรมออนไซด์กว่า 30,000 คน เช่นอุตสาหกรรมอาหารจะมีการอบรมเชฟอาหารไทย 10,000 คน มวยไทย 6,000 คนโดยประมาณ เป็นต้น และได้นำโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่ออนุมัติให้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นลำดับต่อไป

en_USEnglish