กลอนประตูอัจฉริยะ สินค้าดาวเด่นในตลาดวัสดุก่อสร้างจีน

กลอนประตูอัจฉริยะ สินค้าดาวเด่นในตลาดวัสดุก่อสร้างจีน

จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 16th Changsha Construction Expo & Whole House Customization Expo ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลภาคกลางจีน สคต.ณ เมืองหนานหนิงสังเกตุ ได้ว่าระหว่างการจัดงานสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะ (Smart Lock) นั้นมีความหลากหลายและมีผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวจำนวนมากหลายคูหา และเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นว่าสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะกำลังเป็นกระแสนิยมสำหรับตลาดวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นสินค้าดาวเด่นที่น่าจับตามองในตลาดจีนเป็นอย่างมาก

หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีน ธุรกิจกลอนประตูได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง และมีการยกระดับคุณภาพของกลอนประตูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้ากลอนประตูในรูปแบบเดิมที่เน้นความปลอดภัยพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ความสะดวกในการใช้งานและมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น โดยเฉพาะปี 2023 เป็นต้นมา เศรษฐกิจได้ฟื้นฟูสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์  โควิด ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเจริญเติมโตมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการก่อสร้างและการส่งมอบบ้านใหม่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงนำโอกาสการพัฒนาธุรกิจกลอนประตูอัจฉริยะไปสู่ยุคทอง

ตัวเลขจากองค์กรวิจัย AVC แสดงให้เห็นว่าปี 2023 สินค้ากลอนประตูอัจฉริยะมีการจำหน่ายจำนวน 18.70 ล้านชุด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.6 โดยเป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 35 คิดเป็นจำนวน 6.533 ล้านชุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 หรือคิดเป็นมูลค่า 7,270 ล้านหยวน สำหรับราคา ขายปลีกเฉลี่ยของกลอนประตูอัจฉริยะอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 1,092 หยวนต่อชุด ซึ่งราคาลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 8.4 เนื่องจากได้รับอานิสงค์จากกำลังการผลิตที่สูงและต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังมีการลดราคาของกลอนประตูอัจฉริยะซึ่งเป็นจากการแข่งขันทางตลาดที่รุนแรง แต่ในอีกด้านก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ราคาเพียงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการติดสินใจใช้จ่าย ลูกค้ายังต้องพิจารณาเรื่องคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยและความรู้สึกการใช้งานตลอดจนบริการหลังการขาย (After Sales Service) ด้วย และคาดการณ์ว่า จำนวนการจำหน่ายสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะในปี 2024 จะสูงถึง 20.50 ล้านชุด ขยายตัวจากปี 2023 อยู่ที่ร้อยละ 9.6

กลอนประตูอัจฉริยะ สินค้าดาวเด่นในตลาดวัสดุก่อสร้างจีน

สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะยังคงจำหน่ายโดยผ่านช่องทางออฟไลน์ (ร้านค้า) เป็นหลัก และแนวโน้มการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การจำหน่ายโดยผ่านทางออนไลน์รูปแบบใหม่ (การส่งเสริมการขายรูปแบบ Livestreaming) ทำยอดขายดีกว่าการจำหน่ายทางออนไลน์รูปแบบเดิม (ขายในร้าน Official Shop) ซึ่งจะมีการทดลองการใช้งานของสินค้าเสมือนจริงในห้อง Livestreaming เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานกลอนประตูอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยีทันสมัยประยุกต์ใช้ในการเปิดประตูบ้านโดยไม่ต้องใช้กุญแจไขประตู พร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพิ่มฟังก์ชั่นกลอนประตูอัจฉริยะมากขึ้น และพัฒนาไปสู่สินค้า Hi-end ที่มีความอัจฉริยะ (Smart) และสะดวกใช้งานมากขึ้น กล่าวคือ เดิมใช้การเปิดประตูด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือหรือการป้อนรหัส แต่ปัจจุบันสามารถเปิดประตูด้วยระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนลายหลอดเลือดในนิ้วมือ หรือการเปิดประตูระยะไกลที่ควบคุมผ่าน Application บนมือถือ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ ด้วย เช่น ระบบเซนเซอร์ป้องกันการหนีบมือ ระบบหน้าจอ 2 ด้านเพื่อเก็บภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ กลอนประตูอัจฉริยะที่มีฟังก์ชั่นสแกนใบหน้ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 16 ฟังก์ชั่นหน้าจอ 2 ด้านอยู่ที่ ร้อยละ 26.7 และฟังก์ชั่นสแกนลายหลอดเลือดในนิ้วมือ อยู่ที่ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ

สำหรับแบรนด์ชื่อดังของสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะในตลาดจีน ได้แก่ Desman Xiaomi Kaadas/ Huawei Lockin และ Yingshi เป็นต้น โดยแบรนด์ Desman และ Huawei เน้นสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะระดับ Hi-end ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,500 หยวน/ชุด ส่วน Xiaomi Kaadas Lockin และ Yingshi ครองตลาดสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะระดับทั่วไปที่มูลค่าอยู่ที่ 1,000 -2,000 หยวน/ชุด ซึ่งปัจจุบันนี้ สินค้ากลอนประตูอัจฉริยะระดับทั่วไปยังคงครองตลาดในสัดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนสินค้ากลอนประตูอัจฉริยะระดับ Hi-end ได้รักษาแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2023 ราคาสินค้าในระดับ 2,500 – 2,999 หยวน/ชุด มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และสินค้าราคามากกว่า 3,500 หยวน/ชุดมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.9 ตามลำดับ

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง

สินค้ากลอนประตูอัจฉริยะเป็นสินค้าศักยภาพที่มีการตอบรับอย่างดีในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการยกระดับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของชาวจีน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตมุ่งมั่นในการพัฒนาและคิดค้นฟังก์ชั่นใหม่ นำเทคโนโลยีชั้นสูงในการประยุกต์ใช้กับกลอนประตูอัจฉริยะ ทำให้สินค้ามีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสินค้ายอดนิยมทางตลาด นอกจากนี้ มีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบใหม่ (Livestreaming) ทำให้สินค้าได้เข้าใกล้ถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งอาจเป็นแนวความคิดสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาและคิดค้นสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องช่องทางส่งเสริมการขายสมัยใหม่ เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านสู่ตลาดจีน ปัจจุบันสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตลาดจีน จึงเป็นโอกาสที่ดีของสินค้าไทยในการทำตลาดจีนเช่นกัน

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

วันที่ 2 เมษายน 2567

แหล่งที่มา :

  1. https://mp.weixin.qq.com/s/du3HI4JvNVGIsj7UbGnsGw
  2. https://mp.weixin.qq.com/s/aJ5WZADp1jbgpYZ9g77tsA
  3. https://mp.weixin.qq.com/s/UW1YmT5BFIBf50db-Xr44g
  4. https://mp.weixin.qq.com/s/5MnTTJ6nA9qMf5avmMa4LQ

 

en_USEnglish